แบบทดสอบหลังเรียน Excel
กรุณาเลือกตอบในคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
Email address *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
1.คีย์ลัดในการให้เคอร์เซอร์กลับมาอยู่ที่เซลล์ A1 คือข้อใด? *
1 point
2.จากรูป มีการ Merge Cell ที่ B2:D2 หากจะเขียนสูตรเพื่ออ้างอิงคำว่า test ต้องเขียนว่าอะไร? *
1 point
Captionless Image
3.การเพิ่มตัวเลขจุดทศนิยม ใช้เครื่องมือชนิดใด? *
1 point
4.เราสามารถเลือกเซลล์หลายเซลล์ได้โดยการกดปุ่มใดขณะคลิกเลือกเซลล์? *
1 point
5.ถ้าเราเขียนสูตรในเซลล์ A2 ว่า =A1 หมายถึงอะไร? *
1 point
6.ถ้า A1 มีชื่อ และ A2 มีนามสกุล อยากจะเอาชื่อและนามสกุลมารวมกันในช่อง A3 ต้องเขียนสูตรว่าอะไร? *
1 point
7.การที่เราใส่เครื่องหมาย $ ลงที่ Cell Reference A$1 หมายถึงอะไร? *
1 point
8.หากต้องการแสดงผลดังภาพ ต้องเลือกใช้เมนูใด? *
1 point
Captionless Image
9.เครื่องหมายในข้อใดมีความสำคัญเป็นลำดับสุดท้าย? *
1 point
10.จากภาพที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรและจะสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการใด? *
1 point
Captionless Image
11.หากคำนวณด้วยสูตรคำนวณ =4+2*(6-3) จะได้ผลลัพธ์ตามข้อใด? *
1 point
12.หากต้องการตัดเกรดนักศึกษาจากคะแนนรวมทั้งหมด ควรจะใช้ฟังก์ชันใดเข้ามาช่วย? *
1 point
13.การใส่เงื่อนไขเพื่อแยกผลลัพธ์ให้ได้ 4 แบบ ต้องใช้ IF อย่างน้อยกี่ตัว? *
1 point
14.จะใช้คีย์ลัดในการไปยังเซลล์อ้างอิงที่ต้องการ คือข้อใด? *
1 point
15.ถ้าอยากสร้าง Dropdown List ควรจะใช้เครื่องมืออะไร? *
1 point
16.ถ้าอยากให้ช่อง A1 ขึ้นว่า 500 บาท (มีคำว่าบาท) แต่อยากให้สามารถนำไปคำนวณต่อ เช่น บวก ลบ ได้ ควรจะใช้เครื่องมืออะไร? *
1 point
17.จากภาพ ข้อใดถูกต้อง? *
1 point
Captionless Image
18.หากเราเขียนว่าสูตรว่า =12345&" บาท" จะได้คำตอบเป็นข้อมูลประเภทไหน? *
1 point
19.จากภาพ ผลลัพธ์ที่ได้ในเซลล์ C5 เกิดจากการใช้ฟังก์ชันใด? *
1 point
Captionless Image
20.ถ้าต้องการตัดข้อความอยู่ในเซลล์ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ จะต้องเลือกคำสั่งใด? *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service