Díleá Anaeróbach
Is próiseas é díleá anaeróbach a tháirgíonn bithghás ó bhunábhair mar sciodar, sadhlas féir, dramhaíl bhia srl. Tá sé i gceist aonad do dhíleá anaeróbach a bhunú i gCorca Dhuibhne. Is í aidhm an tsuirbhé seo ná acmhainní na leithinise a mheas. Is mór an chabhair do rannpháirtíocht sa suirbhé seo chun acmhainní feirmeoireachta áitiúla, agus an buntáiste don phobal feirmeoireachta, a aithint. Má tá aon cheist agat maidir leis an suirbhé, déan fón le do thoil ar Dhónal ag:
085 786 0864.

Tá ráiteas phríobháideachais ag bun an tsuirbhé.
Email address *
Ainm *
Seoladh *
Eircode
Uimhir Fón *
1. Is í an fheirmeoireacht an ____________ foinse ioncaim agam. *
2. An ball de chomharchumann feirmeoireachta áitiúil tú? Má tá, cén ceann?
3. Cén méid acra feirme atá faoi do chúram?
4. Cén méid acra den méid thuas atá ar cíos agat? Agus cén úsáid a bhaintear as?
5. Cé des na fiontair seo ina bhfuil tú gníomhach faoi láthair?
6. Ar an meán, cé méid bó / bulláin / tarbh / gahmna diúil atá ar do ghabháltas?
7. Ar feadh cén méid mí sa bhliain a bhíonn d’ainmhithe ag táirgeadh sciodair a bailítear?
8. Cén méid sciodar (lítir, galúin, srl.) a bhailítear ó’d ainmhithe go bliantúil?
9. Conas a stórálann tú sciodar (dabhach lataí, carn oscailte, murlach, nó eile)?
10. An mbíonn sciodar agat go rialta thar mar is gá duit?
11. Cén méid acra ar do ghabháltas ar a mbaintear sadhlas?
12. Cén méid uair sa bhliain a bhaineann tú sadhlas?
13. Conas a stórálann tú sadhlas?
14. Más féidir, tabhair tuairim ar d’fhómhar sadhlais bliantúil (tonnáiste, toirt cairn, uimhir burlaí, srl.).
15. An gceannaíonn/díolann tú sadhlas go rialta?
16. Má sea, cén méid tonna / burla srl.?
17. An mbainfidh tú breis/níos lú sadhlais sa todhchaí?
18. An bhfuil cabhair lánaimseartha/páirtaimseartha agat ag feirmeoireacht (baill teaghlaigh san áireamh)? Má tá, tabhair meán uaireanta oibre sa tseachtain.
19. An fiú a bheith ag feirmeoireacht i gCorca Dhuibhne faoi láthair? An i bhfeabhas nó in olcas a rachaidh seo sa todhchaí?
20. An samhlaíonn tú go mbeidh aon athruithe i do chúram feirmeoireachta sa todhchaí (éirí as, éagsúlú, athrú go fiontar feirmeoireachta nua, srl.)? Más ea, cad iad?
Buíochas
Ár mbuíochas as do rannpháirtíocht sa suirbhé seo. Más suim leat breis eolais a fháil ar an Staidéar Féidearthachta Dhíleá Anaeróbach Chorca Dhuibhne, déan teangmháil le do thoil le Dónal ag 085 786 0864, nó ar ríomhphost doc9011@gmail.com.
Príobháideachas
Sa suirbhé seo bailítear eolas ar ainmhithe agus bunábhair bainteach le d'fheirm nó do ghnó.

Úsáidfear an t-eolas seo chun na bunábhair i leithinis Chorca Dhuibhne a mheas don staidéar féidearthachta atá idir lámha ag XD Sustainable Energy Consulting Ltd, Cloich na Coillte, Corcaigh.

Tá an teolas seo bailithe in ionad sonraí slán de chuid Google.

Faoi dlí AE GDPR, más mian is féidir do cheart go ligfí i ndearmad a chur i bhfeidhm ach e-fost á údarú a sheoladh go doc9011@gmail.com.

Tá sé de cheart agat cruthú comhthoilithe a lorg ar doc9011@gmail.com.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy