QSHSHMB “ Ilija Nikolovski – Luj” – Shkup Fletëparaqitje për regjistrimin e nxënësve drejtpërsëdrejti në kl. III ( e tretë ) 9 vjeçare shkollën e ultë të muzikës ( VIOLINË, VIOLË, VIOLONÇELO, PIANO).
Nxënësit të cilët në shkollën e tyre amë (fillore vitin e ardhshëm shkollor do të jenë klasa e III ose e IV dhe kanë njohuri nga solfexho, luajnë në njërën prej instrumenteve të lartë përmendura munden drejtpërsëdrejti të regjistrohen në klasën e III, por paraprakisht duhet ti nënshtrohen provimit për solfexho dhe instrument sipas plan programit të klasës së dytë. Për këtë qëllim nxënësit do ti nënshtrohen provimit për instrumentin adekuat dhe materialit të paraparë sipas plan programit të klasës së dyte dhe provim për solfexho nga materiali i cili është mësuar në klasën e dytë.

Shënoni imejl adresën tuaj ku do ta pranoni fletëparaqitjen e plotësuar si dëshmi se të njëjtën e keni plotësuar.
Email address *
Dokumentet e nevojshme dhe Informata të rëndësishme:
Dokumentet e nevojshme:
Ditën kur do ti nënshtrohen provimit pranues duhet të kenë dhe ti dorzojnë komisionit dokumentet në vijim:
Fotokopje prej çertifikatës së lindjes të nxënësit;
Vërtetim për rregulshmërinë prej shkollës amë ku mëson nxënësi ose vitin e ardhshëm atje do të vazhdojë mësimin dhe do të regjistrohet në klasën e parë (ditën kur do ti nënshtrohet provimit);

Informata të rëndësishme:

Në klasën e III nuk do të kemi mundësi ti regjistrojmë të gjithë nxënësit që do të paraqiten. Do të jenë të regjistruar vetëm nxënësit të cilët me sukses do ta kalojnë provimin pranues.
Orari mësimor nuk do të jetë i përshtatshëm për secilin veq e veq për atë arsyje ju lutemi që ju ti përshtatni të gjithë aktivitetet jashtë shkollore sipas orarit të shkollës sonë i cili do të jetë valid që nga fillimi i vitit të ri shkollor.

Orari për provimet pranuese do të jetë i shpallur në veb faqen e shkollës pas kohës së paraparë për dorzimin e fletëparaqitjeve.

Shkolla nuk do të ketë mundësi secilin personalisht ta informon për datën e caktuar të provimeve pranuese.

Për atë shkak ju lutemi të gjithë ju që do të paraqiteni, këtë informacion ta ndjekni në veb faqen tonë.
Nëse e lexuat dhe kuptuat gjithçka që shkruan shtypni në NEXT
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy