KSIĘGOWI OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW (2018)
– badanie ankietowe z okazji 110-lecia zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich.
1. Czy zawód księgowego jest Pani/Pana zdaniem zawodem prestiżowym? *
2. Które z poniższych określeń Pani/Pana zdaniem najlepiej pasują do księgowych? *
(Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi)
Required
3. Które z poniższych cech najbardziej ceni Pani/Pan u księgowych? *
(Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi)
Required
4. Proszę ocenić rangę kompetencji, których oczekuje Pani/Pan od księgowych? *
(w skali 1 – 5, gdzie 1 oznacza: „zupełnie nieistotne”, a 5 – „kluczowe”)
1
2
3
4
5
wiedza merytoryczna (w tym rachunkowość i podatki)
komunikacja wewnątrz jednostki i z jej otoczeniem
umiejętności analityczne
przestrzeganie zasad etyki zawodowej
kompetencje językowe
zdolność szybkiego uczenia się
zdolność abstrakcyjnego myślenia
umiejętność pracy pod presją czasu
5. Jaką formę współpracy z księgowymi Pani/Pan preferuje? *
(Proszę wskazać 1 odpowiedź)
6. Czy Pani/Pana zdaniem Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest marką cenioną na rynku? *
7. Jakie cechy kojarzą się Pani/Panu z marką Stowarzyszenia Księgowych w Polsce? *
(Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi)
Required
METRYCZKA UCZESTNIKA
Płeć: *
Required
Wiek *
Proszę podać funkcję pełnioną przez Panią /Pana w głównym miejscu pracy: *
Required
Proszę podać formę prawną podmiotu, który jest Pani/Pana głównym miejscem pracy:
Proszę podać przychody ze sprzedaży podmiotu, który jest Pani/Pana głównym miejscem pracy (średnie z ostatnich 3 lat): *
Proszę podać rodzaj działalności podmiotu, który jest Pani/Pana głównym miejscem pracy: *
Required
Proszę wybrać województwo, w którym Pani/Pan mieszka: *
Jeżeli mieszka Pani/Pan poza Polską - proszę wybrać ostatnią odpowiedź.
Uwagi
(w tym miejscu może Pani/Pan wpisać uwagi do ankiety lub inne komunikaty do przekazania organizatorom)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service