แบบสอบถาม : ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คำชี้แจง แบบสอบถาม

                แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของห้องสมุดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดพิจารณาตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดและครบถ้วนทุกข้อ


Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. เพศ *
๒. อายุ *
๓. สถานภาพ *
๔. วุฒิการศึกษา *
๕. สังกัด *
๖. ความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy