Samovrednovanje za učenike

Dragi učenici, molimo vas da sudjelujete u postupku samovrednovanja naše škole. Cilj samovrednovanja je uočiti prednosti i nedostatke u određenim područjima rada. Rezultati će nam poslužiti kao osnova za daljnji rad na poboljšanju i unapređenju rada u školi.
Sudjelovanje je anonimno, stoga vas molimo da budete iskreni.
  This is a required question
  This is a required question
  U školi nas upućuju u razne tehnike učenja
  . Nastavnici organiziraju rad tako da bolji učenici pomažu slabijim učenicima
  Na nastavnom satu učenici se ne dosađuju
  Kad imam problema u učenju znam kome se mogu u školi obratiti i dobiti pomoć
  Znam pratiti osobno napredovanje i procijeniti postignute rezultate
  Školska znanja koristim u svakodnevnim životnim situacijama
  Povezujem znanja stečena u različitim nastavnim predmetima
  Školska znanja pomažu mi da se snalazim u novim i nepoznatim situacijama
  Znanja stečena u školi omogućuju mi da se bolje snalazim u sadašnjem i budućem privatnom i profesionalnom životu
  Znanja stečena u školi dovoljna su mi za učinkovito uključivanje u proces rada
  Upoznat sam s izvannastavnim aktivnostima koje organizira škola
  Izvannastavne aktivnosti odgovaraju mojim interesima
  Poštujem pravila ponašanja u školi
  Prihvaćam postojanje drugačijeg mišljenja od svoga
  Svjestan sam utjecaja što ga vršnjaci imaju jedni na druge i pozitivnog utjecaja koji se može ostvariti osobnim primjerom i stajalištem
  Ostvarujem svoje potrebe bez ugrožavanja drugih
  Svojim postupcima pridonosim očuvanju prirode i životne okoline
  Znam da sam odgovoran za vlastito zdravlje
  Znam uočiti i istaknuti osobne sposobnosti i sposobnosti drugih
  U školi nas uče da budemo odgovorni za svoje učenje
  U školi nas uče da budemo odgovorni za svoje postupke
  Please enter one response per row
  Volim ići u školu
  Osjećam se sigurno u školi
  Zadovoljan sam svojom školom
  Da mogu, rado bih promijenio/la smjer
  Na nastavi ne radim ono što traže nastavnici nego nešto drugo
  Škola me potiče na razmišljanje i stvaranje novih ideja
  Na početku školske godine nastavnici nam objasne što ćemo i kako učiti
  Predavanja nastavnika i upute za rad su jasne
  Školsko gradivo mi treba objasniti još netko osim nastavnika da bih ga razumio
  Dosadan mi je način na koji većina nastavnika predaje
  Nastavnici ponovno obrađuju dijelove gradiva koje nismo dobro razumjeli
  Na nastavi radimo timski, u grupama
  Ocjenjivanje je pravedno i dobro je razrađeno
  Pri ocjenjivanju nastavnici uvažavaju moje mišljenje
  Moji su nastavnici pravedni
  Nastavnici svojim ponašanjem pružaju loš primjer učenicima
  Nastavnici su mi spremni pomoći kada mi je to potrebno
  Nastavnici me upućuju na koji način mogu poboljšati svoj rad
  Nastavnici znaju kako riješiti probleme discipline u razredu
  Nastavnici uvažavaju mišljenje i ideje učenika
  Odnosi među učenicima su dobri
  Između nastavnika i učenika vladaju dobri odnosi
  Neki me nastavnici vrijeđaju
  Nastavnici se jednako odnose prema svim učenicima
  Neki nastavnici u meni izazivaju strah
  Loše me ocjene obeshrabruju za daljnje učenje
  Zadovoljan sam svojim nastavnicima
  Please enter one response per row