Registrace nových respondentů
Dobrý den, jsme rádi, že se k Vám dostala tato pozvánka ke spolupráci se SIMPLY5.
Pravděpodobně Vám ji poslal někdo z vašich známých či blízkých, který s námi již spolupracuje. Budeme rádi, když se k nám přidáte i Vy.

Smyslem naší práce a podstatou spolupráce s Vámi je průběžně získávat Vaše názory na produkty/služby, které používáte, nebo s nimi máte nějakou zkušenost.
S pomocí takových informací pak pomáháme výrobcům produktů a poskytovatelům služeb zlepšovat nabídku pro Vás, koncové zákazníky a spotřebitele.

V tomto nelehkém období plánujeme tuto spolupráci postavit zejména na občasných online dotaznících. Jakmile to ale situace umožní, rádi budeme spolupracovat i v osobní rovině.

Vaše účast v našich výzkumech je odměňována, a to v závislosti na složitosti úkolu. Nejsložitější úkoly jsou honorovány odměnou v řádu stokorun, výjimečně i tisícikorun. Někdy Vás naopak požádáme o velmi jednoduchý a časově nenáročný úkol, a ten ohodnotíme drobnou odměnou či poděkováním.

Nyní stačí pouze vyplnit několik jednoduchých informací o Vás a pak již budete mít možnost získat za Vaše názory občasný přivýdělek.
Vaše účast na jakýchkoli projektech je pak vždy nezávazná a dobrovolná a můžete se kdykoli z databáze SIMPLY5 odhlásit.

Děkujeme, tým Simply5.
Email address *
Jméno *
Příjmení *
Pohlaví *
Profese *
Prvních 8 znaků rodného čísla (formát 12345678) - unikátní kombinace znaků, která slouží k identifikaci Vaší jedinečnosti v databázi *
Telefon (formát 123456789) *
Město *
Používáte běžně pro komunikaci s Vašimi blízkými nebo kolegy videohovory ze svého počítače (Skype, Zoom, Teams nebo podobné aplikace)? *
Jakmile dojde k uvolnění současných opatření spojených s pandemií, budete ochotni se účastnit projektů, které vyžadují Vaši osobní účast v našich studiích? *
Souhlas s účastí v panelu SIMPLY5 a oslovením *
1) Odsouhlasením tohoto dokumentu udělujete výslovný souhlas společnosti SIMPLY5, s.r.o., IČ 284 57 901, se sídlem Korunní 1302/88, 101 00 Praha 10, kontaktní e-mail: rekrutace@simply5.cz (dále jen „Agentura“), aby zpracovávala Vaše osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, datum narození, věk, pohlaví, vzdělání, bydliště, povolání, telefonní kontakt a e-mailový kontakt za účelem rekrutování k účasti na výzkumech trhu v rámci Panelu respondentů Simply5.Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela svobodné a dobrovolné, avšak jejich poskytnutí je nezbytným předpokladem pro rekrutování a účast na výzkumech trhu v rámci Panelu. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nebudete moci být účastníkem Panelu a dostávat pozvánky k účasti na zajímavých výzkumech trhu.Tento souhlas je platný po dobu 3 let a jste oprávněn/a jej kdykoli odvolat, a to odhlášením se z Panelu na webové stránce Agentury (www.simply5.cz) nebo na e-mailové adrese Agentury (rekrutace@simply5.cz), aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. 2) Současně berete na vědomí, že je Agentura v souvislosti s výše uvedeným zpracováním oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, kontaktní údaje a údaje pro výplatu odměny pro účely: (i) plnění smluvních povinností vyplývajících Agentuře z Vaší účasti na výzkumech trhu v rámci Panelu (např. vyplacení odměny); (ii) plnění právních povinností Agentury vyplývajících z platných právních předpisů (např. daňové povinnosti) po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech; (iii) oprávněného zájmu Agentury, tj. pro zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům při účastech respondentů na výzkumech trhu v rámci Panelu; (iv) oprávněného zájmu Agentury, tj. pro zpřesnění výběru respondentů pro účast v konkrétním výzkumu trhu.Vaše osobní údaje mohou být k dosažení výše uvedených účelů (např. za účelem rekrutování či vyplacení odměny) předány externím společnostem. Tyto společnosti se Agentuře zavázaly, že budou zachovávat mlčenlivost a že přijmou vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, o kterých se v této souvislosti dozvěděly.V souvislosti s výše uvedeným jste oprávněn/a telefonicky anebo e-mailem vznést námitky proti zpracování pro účely: zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům u Agentury; zpřesnění výběru respondentů pro účast v konkrétním výzkumu trhu. Dále jste oprávněn/a Agenturu požádat o přístup k Vašim údajům, o jejich opravu, přenos nebo výmaz, případně i omezení zpracování. Všechny žádosti můžete uplatňovat na telefonním čísle +420 605 894 600 anebo e-mailem na adrese: rekrutace@simply5.cz. Domníváte-li se, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy