วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 63 อาสา สร้างอุโบสถดิน (รุ่น 10 ) ( รุ่นสร้างกุฎิดินหลวงพ่อ )ขากลับ แวะ อุทยาแห่งชาติศรีน่าน + พระธาตุแช่แห้ง + วัดภูมินทร์(ตัวเมืองน่าน) ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อ.เชียงกลาง จ.น่าน
ชื่อ นามสกุล ( ภาษาไทย) *
(กรุณากรอกให้ถูกต้อง เพื่อใช้ทำใบประกาศ หากกรอกผิดและต้องการขอใหม่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
Name ( English ) *
(กรุณากรอกให้ถูกต้อง เพื่อใช้ทำใบประกาศ หากกรอกผิดและต้องการขอใหม่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม )
ใบประกาศนียบัตร *
เบอร์โทร *
ตัวอย่างการใส่เบอร์โทร 087-XXX-XXXX
เลขที่บัตรประชาชน *
(ใช้ทำประกันอุบัติเหตุการเดินทาง) กรณี เดินทางกับรถทีมงาน
ไซต์เสื้อ *
อีเมล์ *
( สำคัญ ทางทีมงานจะ ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล์นี้ )
เพศ *
อายุ *
ศาสนา *
ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรม อาสา หรือไม่ *
การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม *
หากมารถส่วตัว กรุณาแจ้งแบบฟอร์มด้านล่าง
การขึ้นรถ *
รายละเอีดรถที่เดินทางเอง(เข้าร่วมกิจกรรม) *
ขอ ยี่ห้อ รุ่น สี รถ ด้วยครับ
การเข้าร่วม ( เดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม) *
ชื่อเพื่อนตัวหลัก 1 คน (กรณีเข้าร่วมเป็นกลุ่ม) *
เพื่อจัด ให้อยู่กลุ่มเดี่ยวกัน (นั่งรถคันเดียวกัน)
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีฉุกเฉิน *
เบอร์โทรบุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีฉุกเฉิน *
ความสัมพันธ์ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ฉุกเฉิน *
ความคาดหวัง (ท่านอยากได้อะไรจากกิจกรรมครั้งนี้) *
ความช่วยเหลือ (ท่านคิดว่าอยากช่วยทำอะไรในอนาคต) *
Required
ท่านยินดียอมรับเงือนไข การสมัคร
การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์ หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 7 วัน ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้ หากแจ้งก่อนกิจกรรม 5 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้ หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้
ท่านยินดียอมรับเงือนไข การสมัคร *
( กิจกรรมอาสาทุกกิจกรรม ต้อง ปลอดจากอบายมุข)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy