Dotazník pro obyvatele – Podhůří Železných hor
Vážení občané,

vaše obec spolupracuje s okolními 12 obcemi v rámci tzv. Místní akční skupiny Podhůří Železných hor (dále MAS). Díky členství vaší obce v MAS můžete (obec, spolky, podnikatelé i občané) žádat o finanční prostředky z evropských fondů, které byly zvlášť přiděleny přímo našemu regionu na podporu určitých oblastí (infrastruktura, zaměstnanost, životní prostředí, podpora podnikatelů apod.) V období 2014–2020 se jedná celkem o částku 53 miliónů Kč. Podrobnější informace o činnosti MAS naleznete na www.podhurizeleznychhor.cz

MAS v současné době hodnotí, zda v období 2014–2020 byly finanční prostředky rozdělovány do potřebných oblastí a plánuje, jakým směrem zaměřit svoji pozornost v následujícím období – do čeho investovat, jaké problémy řešit. Obracíme se na vás proto s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, protože chceme znát váš názor na současný stav regionu a na jeho budoucí rozvoj – do čeho v budoucnu investovat, jaké problémy řešit.

Vzhledem k tomu, že v regionu byl jako jeden z klíčových problémů identifikován odliv obyvatelstva migrací, je v dotazníku i několik otázek, které se zaměřují na zjišťování důvodu odchodu obyvatel.

Poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na www.podhurizeleznychhor.cz a ve zpravodaji ECHO

Místní akční skupina Podhůří Železných hor. o.p.s.


Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do závěrečného komentáře.

1. V které obci nebo místní části Chotěboře bydlíte?
2. Jak se vám ve vaší obci žije?
3. Na co jste ve vaší obci hrdý/á? Co se vám v obci nejvíce líbí?
Your answer
4. Líbí se vám něco v sousedních obcích, co byste chtěl/a mít i ve své obci? Pokud ano, uveďte co.
Your answer
5. Co vám ve vaší obci nejvíce vadí? Co se vám ve vaší obci nejvíce nelíbí?
Your answer
6. Co vám ve vaší obci nejvíce chybí?
Your answer
7.1 Do čeho byste ve vaší obci přednostně investoval/a, co byste ve vaší obci udělal/a, kdybyste měl /a méně než 1 mil. Kč:
Your answer
7.2 Do čeho byste ve vaší obci přednostně investoval/a, co byste ve vaší obci udělal/a, kdybyste měl /a více než 1 mil. Kč:
Your answer
8. Na co byste se ve vaší obci přednostně zaměřil?
(zatrhněte maximálně 6 možností)
9. Jak hodnotíte aktivitu spolků a dalších neziskových organizací ve vaší obci?
10. Jak se podílíte vy sami na rozvoji obce nebo na společenském, kulturním, sportovním a veřejném dění v rámci své mimopracovní aktivity? Pokud byste se chtěl/a podílet, co by vám nejvíc pomohlo?
Your answer
11. Uveďte, proč v obci bydlíte.
(vyberte všechny pro Vás pravdivé výroky)
11.1 Pokud máte jiné důvody, proč v obci bydlíte, uveďte jaké:
Your answer
12. Pokud byste se při vhodné příležitosti chtěl/a odstěhovat, uveďte proč.
(uveďte maximálně 3 možnosti)
12.1 Pokud byste se při vhodné příležitosti chtěl/a odstěhovat a máte k tomu jiné důvody, uveďte jaké.
Your answer
13. V našem regionu postupně ubývá obyvatel. Více lidí se vystěhovává než přistěhovává. Jaký je podle vás hlavní motiv lidí k odchodu?
Your answer
14. Uveďte váš převažující pracovně právní vztah.
(rodiče na MD prosím uveďte skutečnost před nástupem na MD)
15. Uveďte frekvenci vaší dojížďky do práce
16. Pokud dojíždíte, uveďte dojezdovou vzdálenost v km.
Your answer
17. Pracuji na pozici
18. Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání.
19. Jste?
20. Váš věk?
21. V obci
22. Znáte MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. a její činnost?
23. Vaše další náměty, připomínky, komentáře k rozvoji obce i jiným oblastem:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service