(O) Dotazník k Strategii rozvoje území MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020

Vážení spoluobčané,

Česká republika vstoupila v roce 2014 do dalšího plánovacího období, v němž má možnost získávat finanční prostředky z Evropské unie. Jedním z plánovaných distributorů finančních prostředků jsou i tzv. Místní akční skupiny (dále jen MAS). I na území vašeho města/obce taková MAS působí. Jde o MAS Naděje o.p.s. V současné době zpracovává dokument s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Tento dokument se zpracovává za účelem identifikace zásadních problémových oblastí venkovského regionu Mostecka, Litvínovska a Teplicka a zároveň k tomu, aby finanční prostředky, které MAS bude mít možnost rozdělovat, mohly být účelně zacíleny právě do nejvíce problémových oblastí. V rámci sběru dat pro tvorbu tohoto dokumentu je nutné získat od Vás – občanů – přehled o potřebách a prioritách tak, jak je cítíte právě Vy. Všichni můžete do tohoto dokumentu promítnout své priority a to vyplněním dotazníku.

Proto Vás zdvořile prosíme jednak o vyplnění tohoto krátkého dotazníku a dále o jeho případnou distribuci dalším občanům. V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje bude uspořádáno také několik komunitních setkání, kde se budete moci do přípravy dále aktivně zapojit.

Vyplnění dotazníku je zcela anonymní. Jeho obsah bude využit pouze ve formě souhrnných dat v rámci připravovaného dokumentu a nebude nikde dále zveřejňován.

  This is a required question
  Označte, prosím, maximálně 3 odpovědi
  This is a required question
  Označte, prosím, maximálně 3 odpovědi
  This is a required question
  Označte, prosím, maximálně 3 odpovědi
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question