แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการอบรม : Writing an abtract and Academic Listening and Speaking. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
โครงการอบรม : Writing an abtract and Academic Listening and Speaking. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
สถานที่ : ห้องพักอาจารย์ภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว ประสานมิตร
ข้อกำหนดในการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
1 . หากนิสิตไม่เข้าร่วมอบรมตามวัน - เวลาที่เลือกไว้ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทางบัณฑิตวิทยาลัย
จะตัดสิทธิการเข้าอบรมในครั้งต่อไป 1 ภาคการศึกษา
2. หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งก่อน 1 วันก่อนวันอบรม
สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 02-649-5000 ต่อ 12431
3. นิสิตจะได้รับชั่วโมงการเข้าอบรม เป็นจำนวน 6 ชั่วโมง / 1 วัน
รหัสประจำตัวนิสิต *
Your answer
ชื่อ (ภาษาไทย) *
Your answer
นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
คณะ / สาขาวิชาที่ศึกษา *
Your answer
E-mail ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามาถติดต่อได้ *
Your answer
กรุณาเลือก วัน - เวลา ที่นิสิตต้องการลงทะเบียน
นิสิตจะต้องเข้าร่วมให้ครบตามช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละ Class จึงจะได้รับจำนวนชั่วโมงตามที่กำหนด
รับคอร์สละ 10 คนเท่านั้น ( ได้รับชั่วโมง วันละ 6 ชั่วโมง )
กรุณาเลือกวันที่นิสิตต้องการลงทะเบียนเข้าอบรม (ช่วงเวลาในการอบรม เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ) เลือกได้มากกว่า 1 วัน *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse