แบบประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2566
คำชี้แจง 1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป 2. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญโดยตรง รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย

* ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจ โดยเลือกลงใน ช่อง ตามความเป็นจริง

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญสามารถปรับข้อมูลของผู้รับบริการให้สอดคล้องกับงานบริการ)
ข้อมูลของผู้รับบริการ
โปรดเลือกเพศ *
โปรดเลือกอายุ *
ระดับการศึกษา *
โปรดเลือกกลุ่มงานที่ประเมินความพึงพอใจ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy