แจ้งขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้อมูลส่วนตัวสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย (ทบ.2)

การแก้ไขประวัติจะยังไม่สมบูรณ์จนกระทั่งท่านแจ้งว่าท่านมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้อมูลส่วนตัวสมาชิกฯ ทางโทรศัพท์ 053-920200 ต่อ 278,279 (คุณดรุณี) หรือ ทางอีเมล registrar.thaiclinicpsy@gmail.com
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question