EIROPAS JAUNATNES KONFERENCES REKOMENDĀCIJU APSPRIEŠANA

Eiropas Savienības Jaunatnes konferencē Rīgā jauniešu pārstāvji un politikas veidotāji kopīgi izstrādāja rekomendācijas jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai, rosinot rast risinājumus izaicinājumiem vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī.

Rekomendāciju pamatā ir virāk nekā 40 000 Eiropas jauniešu un politikas veidotāju ieteikumi, kas apkopoti izvērstā četrus mēnešus ilgā konsultāciju procesā, sauktā par strukturēto dialogu.

Strukturētā dialoga Nacionālā darba grupa š.g. maijā un jūnijā organizē izstrādāto Rekomendāciju apspriešanu vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī, lai nodrošinātu gala rekomendāciju sagatavošanu Eiropas jaunatnes konferences laikā Luksemburgā 2015.gada septembrī.

  Captionless Image

  Captionless Image

  Aicinām Jūs līdz 2015.gada 15.jūnijam sniegt vērtējumu un viedokli par rekomendāciju ieviešanas iespējām Latvijā!

  Zem katras rekomendācijas aicinām Jūs sniegt savas organizācijas / institūcijas vērtējumu un viedokli par konkrētās rekomendācijas ieviešanas iespējām Latvijā savas kompetences ietvaros, t.sk. Jūsu organizācijas / institūcijas esošās un plānotās iniciatīvas, kas atbilst rekomendācijas saturam. Rekomendāciju tulkojumiem ir informatīvs raksturs, tādēļ vērtējuma sniegšanai aicinām balstīties uz oriģinālo tekstu angļu valodā. Kontaktpersonas jautājumiem par anketas aizpildīšanu: Marika Arkliņa, Izglītības un zinātnes ministrija tālr. 67047952 e-pasts: marika.arklina@izm.gov.lv Vilis Brūveris, Latvijas Jaunatnes padome tālr. 26132223 e-pasts: vilis.bruveris@ljp.lv

  Informācija par anketas aizpildītāju

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  REKOMENDĀCIJAS

  Create a Culture of Participation At School

  Līdzdalības kultūras radīšana skolā
  This is a required question
  This is a required question

  Involving young people in political decision-making

  Jauniešu iesaistīšana politisko lēmumu pieņemšanā
  This is a required question
  This is a required question

  Enhancing policy makers’ engagement and commitment with young people

  Politikas veidotāju iesaistes un saistību pret jauniešiem izpildes veicināšana
  This is a required question
  This is a required question

  Strengthening the role of youth work for political empowerment of all young people

  Darba ar jaunatni lomas stiprināšana visu jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai
  This is a required question
  This is a required question

  Developing youth friendly tools for political participation

  Jauniešiem “draudzīgu” politiskās līdzdalības rīku izstrāde
  This is a required question
  This is a required question

  Developing local and direct democracy

  Vietējās un tiešās demokrātijas attīstība
  This is a required question
  This is a required question

  Increasing synergies and cooperation between different actors

  Sinerģijas un sadarbības palielināšana starp dažādiem dalībiekiem
  This is a required question
  This is a required question