Ankieta dla sektora turystycznego i NGO na temat obszarów Natura 2000 oraz projektu LIFEVISTULA. PL
Zapraszamy Państwa serdecznie do wypełnienia poniższej ankiety.

Wierzymy, że wszystkim nam przyświeca ten sam cel, jakim jest ochrona i zachowanie cennych, nie tylko przyrodniczo terenów znajdujących się w Dolinie Górnej Wisły oraz Dolinach Soły i Skawy. Państwa opinia, jako ludzi prowadzących działalność w miejscach nierozerwalnie związanych z przyrodą, w tym również na Obszarach Natura 2000 jest dla nas niezwykle ważna. Poniższa ankieta pozwoli nam poznać Państwa zdanie, które zostanie wzięte pod uwagę przy realizacji projektu LIFEVISTULA. PL

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu jedynie ok. 10 minut. Pytania w większości są jednokrotnego wyboru lub też wymagają wpisania krótkiej odpowiedzi.

Ankieta jest częścią Projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFEVISTULA. PL) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.
Więcej o projekcie mogą się Państwo dowiedzieć pod adresem:
http://lifevistula.pl/o-projekcie-lifevistula-pl

Udział w wypełnieniu ankiety jest całkowicie dobrowolny i anonimowy – Państwa dane będą analizowane jedynie zbiorczo. Na żadnym etapie nie będą również gromadzone i przetwarzane Państwa dane osobowe.
W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z udziału w badaniu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
1. Czy wie Pan/Pani, czym są obszary Natura 2000 i na jakich zasadach funkcjonują? *
2. Czy wie Pan/Pani, jakie walory przyrodnicze są objęte ochroną na obszarach Natura 2000 Dolina Górnej Wisły, Dolina Dolnej Skawy, Dolina Dolnej Soły oraz Stawy w Brzeszczach? *
3. Jeśli TAK to czy mógłby/mogłaby Pan/Pani wskazać najistotniejsze walory przyrodnicze:
4. Jakie korzyści dla społeczności lokalnych wynikają z funkcjonowania obszarów Natura 2000 i innych obszarów chronionych? *
5. Jakie straty lub problemy dla społeczności lokalnych wynikają z funkcjonowania obszarów Natura 2000 i innych obszarów chronionych? *
6. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani scharakteryzować w którym MIESIĄCU natężenie ruchu turystycznego w pobliżu miejsca Pana/Pani działalności jest NAJWIĘKSZE? (można wybrać kilka) *
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
miesiąc (można wybrać kilka)
7. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani scharakteryzować w którym DNIU TYGODNIA natężenie ruchu turystycznego w pobliżu miejsca Pana/Pani działalności jest NAJWIĘKSZE? (można wybrać kilka) *
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piatek
sobota
niedziela
dzień tygodnia (można wybrać kilka)
8. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani scharakteryzować w jakich PORACH DNIA natężenie ruchu turystycznego w pobliżu miejsca Pana/Pani działalności jest NAJWIĘKSZE? (można wybrać kilka) *
wczesnym rankiem (godz. 6-8)
rano (godz. 8-10)
około południa(godz. 10-14)
popołudniu (godz. 14-18)
wieczorem (godz. 18-22)
w nocy (godz. 22-6)
pory dnia (można wybrać kilka)
9. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani scharakteryzować w którym MIESIĄCU natężenie ruchu turystycznego w pobliżu miejsca Pana/Pani działalności jest NAJMNIEJSZE? (można wybrać kilka) *
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
miesiąc (można wybrać kilka)
10. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani scharakteryzować w którym DNIU TYGODNIA natężenie ruchu turystycznego jest NAJMNIEJSZE? (można wybrać kilka) *
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piatek
sobota
niedziela
dzień tygodnia (można wybrać kilka)
11. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani scharakteryzować w jakich PORACH DNIA natężenie ruchu turystycznego w pobliżu miejsca Pana/Pani działalności jest NAJMNIEJSZE? (można wybrać kilka) *
wczesnym rankiem (godz. 6-8)
rano (godz. 8-10)
około południa(godz. 10-14)
popołudniu (godz. 14-18)
wieczorem (godz. 18-22)
w nocy (godz. 22-6)
pory dnia (można wybrać kilka)
12. Z czego może wynikać takie, a nie inne natężenie, pomijając oczywiste czynniki, jak czas wolny i pogoda? *
13. Kim są odwiedzający to miejsce turyści? (można wybrać kilka możliwości) *
Required
14. Skąd przyjeżdżają najczęściej? (można wybrać kilka możliwości) *
Required
15. W jaki sposób turystyka wpływa na tutejszą przyrodę, np. ptaki zamieszkujące Zbiornik Goczałkowicki oraz stawy hodowlane, a także na siedliska i gatunki które tu są chronione w ramach sieci Natura 2000?
16. Czy można coś zrobić, żeby zmniejszyć presję turystyki na przyrodę?
17. Jak Pan/Pani ocenia atrakcyjność dla turystów obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w pobliżu miejsca gdzie Pan/Pani prowadzi działalność? *
18. W jaki sposób turyści mogą się dowiedzieć o obszarach Natura 2000?
19. Czy informacja dla turystów na temat obszarów Natura 2000 w pobliżu miejsca gdzie Pan/Pani prowadzi działalność jest wystarczająca i ciekawa?
20. Co w Pana/Pani ocenie należałoby zmienić (jakieś konkretne działania?), żeby poprawić stan ochrony siedlisk, przyrody, gatunków ptaków?
21. Jak Pan/Pani ocenia infrastrukturę turystyczną na obszarze na którym Pan/Pani prowadzi działalność ? *
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Żle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Baza noclegowa
Baza gastronomiczna
Szlaki turystyczne
Drogi dojazdowe
22. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani krótko uzasadnić swoje zdanie?
23. Co w Pana/Pani ocenie należałoby zmienić (jakieś konkretne działania?), żeby poprawić bazę turystyczną/atrakcyjność obszaru?
24. Czy słyszeli Państwo o projekcie LIFEVISTULA. PL realizowanym przez RDOŚ Katowice oraz RDOŚ Kraków? *
25. Czy wie Pan/Pani jakie działania mają być realizowane w ramach projektu LIFEVISTULA.PL?
Clear selection
26. Jaka jest Pana/Pani opinia na temat planowanych w tym projekcie działań dotyczących ruchu turystycznego? *
Pozytywna
Negatywna
Nie mam opinii
Budowa wieży obserwacyjnej nad Zbiornikiem Goczałkowickim oraz wyznaczenie i wykonanie parkingu dla pojazdów.
Budowa miejsc postojowych dla samochodów, wieży i czatowni do obserwowania ptaków na stawach hodowlanych.
Budowa przy brzegu Zbiornika Goczałkowickiego dwóch pomostów dla wędkarzy.
Wytypowanie i oznaczenie dostępnych dla turystów tras na terenie stawów hodowlanych.
27. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani krótko uzasadnić swoje zdanie?
28. Prosimy o udzielenie kilku odpowiedzi na temat Państwa (pytania są ogólne nie gromadzimy żadnych Państwa danych osobowych)
29. Jakiego rodzaju działalność Pan/Pani prowadzi? (jeżeli Pan/Pani prowadzi działalność w kilku zakresach proszę wybrać kilka odpowiedzi) *
Required
30. Jak długo Pan/Pani funkcjonuje na rynku? *
31. W jakiej gminie Pan/Pani prowadzi działalność? *
32. Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą z zakresu turystyki? *
33. Jeśli prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą, to jaka jest szacowana liczba gości w okresie WIOSENNYM? (pytanie nieobowiązkowe)
34. Jeśli prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą, to jaka jest szacowana liczba gości w okresie LETNIM? (pytanie nieobowiązkowe)
35. Jeśli prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą, to jaka jest szacowana liczba gości w okresie JESIENNYM? (pytanie nieobowiązkowe)
36. Jeśli prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą, to jaka jest szacowana liczba gości w okresie ZIMOWYM? (pytanie nieobowiązkowe)
W imieniu Zespołu realizującego projekt LIFEVISTULA. PL Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Prosilibyśmy również o rozesłanie linku do ankiety do osób zajmujących się: turystyką, w szczególności prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, edukacją przyrodniczą i regionalną, produktem lokalnym i kuchnią regionalną. Zależy nam by jak najwięcej osób prowadzących działalność na obszarze realizacji projektu mogło wyrazić swoją opinię - zgodnie z zasadą "nic o nas bez nas". Obiecujemy, że żaden Państwa głos nie zostanie pominięty, a wyniki ankiet zostaną dostarczone do RDOŚ Katowice i RDOŚ Kraków.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy