ใบสมัครการอบรมเชิงปฎิบัติการ Google Scholar ฐานข้อมูลวิจัยสำหรับนักวิจัยมือใหม่

วิทยากรโดย ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง มีหัวข้อดังนี้
1. ฐานข้อมูลวิจัยต่างประเทศ
2. เทคนิคการสืบค้น Google ขั้นสูง
3. การสืบค้นงานวิจัยด้วย Google Scholar
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question