KAJIAN PENGGUNAAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN MAYA (FROG VLE) DALAM KALANGAN MURID DI SEKOLAH-SEKOLAH KPM NEGERI PERAKBahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perak sedang menjalankan kajian berkaitan penggunaan persekitaran pembelajaran maya dalam kalangan murid sekolah di negeri Perak. Sehubungan dengan itu, kerjasama anda melengkapkan soal selidik ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Panduan Untuk Menjawab Soal Selidik

1. Soal selidik ini hendaklah diisi dengan lengkap.
2. Soal selidik ini mengandungi empat bahagian seperti berikut:

BAHAGIAN A: Maklumat Murid
BAHAGIAN B: Pengetahuan TMK Saya
BAHAGIAN C: Kesesuaian Bahan Guru
BAHAGIAN D: Aspek Mesra Pengguna Aplikasi
BAHAGIAN E: Penggunaan Frog VLE