JABLEČNÝ JARMARK POD KRASÍKOVEM 2020
sobota, 3. 10. 2020, úpatí Krasíkova, obec Kokašice

ZMĚNY OPROTI PŘEDCHOZÍMU ROČNÍKU

koordinátor akce – kontaktní osoba
Jan Florian, MAS Český Západ, tel.: 774499396 (preferujeme SMS nebo WhatsApp), e-mail: akce@mascz.cz

1) PŘIHLÁŠKY
- Zájemci o účast (stánkaři, neziskové organizace, lektoři, účinkující) se mohou přihlásit výhradně u koordinátora akce a to formou vyplnění níže uvedené přihlášky.
- PŘIHLAŠOVÁNÍ NA AKCI ZAČÍNÁ V PÁTEK 18. 9. 2020 A UZÁVĚRKA JE VE STŘEDU 23. 9. 2020.
- Požadavky, které nebudou nahlášeny při přihlášení, nemusí být akceptovány. Zájemcům, kteří nepošlou ve stanoveném termínu přihlášku, nebo nebude zaslaná přihláška potvrzena, nebude z kapacitních důvodů umožněna účast.
- Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast zájemce (např. v případě, že podobných zájemců je již přihlášeno více, nebo v případě, že druh prodávaného zboží neodpovídá charakteru akce – např. trhovci s textilem, průmyslové zboží, pouťové atrakce, cukrovinky, PRODEJ OBČERSTVENÍ K PŘÍMÉ KONZUMACI, apod.).
- Organizátor si rovněž vyhrazuje právo zrušit účast zájemce, v případě zjištění porušení těchto podmínek a to i na místě. V případě, že koordinátor akce rozhodne o zrušení účasti, je zájemce povinen do 30 min. ukončit svoji činnost a předat uklizený prostor.

2) INSTALACE STÁNKŮ A POTŘEBNÉHO VYBAVENÍ, VYKLÁDKA ZBOŽÍ A REKVIZIT A PARKOVÁNÍ
- Organizátoři budou obsazovat místa pro stánky v pořadí, v jakém obdrží jednotlivé přihlášky. Je možné, že kapacita bude naplněna již před uplynutím uzávěrky přihlášek.
- Stánky budou umístěny POUZE NA ÚPATÍ VRCHU NAD PARKOVIŠTĚM. MEZI JEDNOTLIVÝMI STÁNKY BUDOU STANOVENY PEVNÉ ROZESTUPY O ŠÍŘI MIN. 2 M. Je přísně zakázáno stavět stánky mimo vymezené prostory. Účastníci, kteří nedodrží tuto podmínku budou vykázáni.
- Každý účastník při příjezdu obdrží barevné označení automobilu podle sektoru, ve kterém se nachází jeho stánek. Podle toho jej organizátoři nasměřují na správné místo.
- O rozmístění stánků a produkcí na místě rozhoduje výhradně koordinátor akce.
- Vjezd na úpatí vrchu bude pro přihlášené účastníky otevřen v den konání akce od 7:30 do 9:00 hod. V této době jsou všichni účastníci povinni instalovat své stánky a další vybavení a vyložit zboží a rekvizity a nejdéle do 9:30 hod. odvézt auta vč. přívěsů na parkoviště pod vrchem, kde je zajištěno bezplatné parkování.
- V průběhu konání akce není vjezd na vrch, na prostranství na úpatí vrchu povolen. Stejně tak není v průběhu konání akce povoleno parkování na vrchu, na zpevněné ploše na úpatí vrchu, ani podél příjezdové komunikace nebo do Dvora Krasíkov. Toto organizační opatření se týká všech účastníků bez výjimky.
- Celá akce, vč. jarmarku bude probíhat od 10:00 do 18:00.
- Vjezd na úpatí bude pro přihlášené účastníky opět otevřen od 18:30 do 19:30 hod. V této době jsou všichni účastníci povinni demontovat své stánky a vybavení, naložit zboží a rekvizity, uklidit prostranství kolem stánku, předat prostranství nebo stánek koordinátorovi akce a opustit místo.
- Z organizačních důvodů není možné do areálu vjíždět mimo před 7:30 a mezi 9:30 a 18:30. Účastníci, kteří poruší tuto podmínku budou vyloučeni z účasti v dalších ročnících akce.
- Po předchozí domluvě je možná stavba stánků v pátek odpoledne před akcí.

3) ELEKTŘINA, VODA
- MOŽNOST NAPOJENÍ NA ROZVOD EL. PROUDU NEBUDE V RÁMCI KCE ZAJIŠTĚN.
- V případě, že účastník bude chtít použít vlastní elektrocentrálu, oznámí tuto skutečnost rovněž při přihlášení a zajistí dostatečné odhlučnění, aby nebyl rušen průběh akce. Použití vlastní elektrocentrály je možné pouze po předchozím odsouhlasení.
- Účastníci, kteří potřebují zdroj vody, jsou vyzváni si vodu dovézt ve vlastních kanystrech. Na místě je sice k dispozici zdroj vody, nicméně jeho kapacita není určena pro účastníky.

4) DALŠÍ PODMÍNKY PRO STÁNKAŘE
- Stánkaři se rozumí výrobci a prodejci jakéhokoliv zboží vč. řemeslníků.
- STÁNKY S OBČERSTVENÍM URČENÉM K PŘÍMÉ KONZUMACI NEBUDOU V LETOŠNÍM ROCE UMOŽNĚNY.
- Z hlediska sortimentu budou upřednostněny stánky s řemeslnými a potravinářskými produkty, kde prodejce je zároveň výrobcem, upřednostněné budou výrobky s vazbou k místnímu regionu, vítané jsou také ukázky řemesel, ochutnávky apod. Pro dotvoření charakteru akce organizátoři očekávají, že každý prodejce bude mít ve své nabídce alespoň jeden výrobek přímo související s tématem slavností – jablky (jablečné speciality, výrobky ve tvaru jablka nebo s potiskem apod.). Prodej průmyslových výrobků neodpovídá charakteru akce.
- Pro všechny stánkaře platí následující JEDNOTNÉ ORGANIZAČNÍ POPLATKY 500 Kč.
- Na TRH budou přednostně umístěny stánky nositelů značky "Místní výrobek ze západu Čech".
- Účastníci primárně využívají stánky poskytnuté pořadatelem, jejichž zápůjčka jim bude dopředu potvrzena.
- Po předchozí domluvě je možné využít i vlastních stylových stánků (igelitové zahradní party stany nejsou vhodné), přičemž maximální povolená délka stánku je 3m.
- Za dodržování legislativních podmínek daných platnými zákony odpovídá prodejce. Prodejce je povinen označit stánek identifikací prodejce (příp. vyvěsit kopii živnostenského oprávnění) a na vyžádání vystavit kupujícímu paragon, příp. EET účtenku. PRODEJCE JE DÁLE POVINEN VYBAVIT STÁNEK DEZINFEKCÍ PRO ZÁKAZNÍKY.

5) DALŠÍ PODMÍNKY PRO PREZENTACI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
- Pro prezentaci neziskových organizací (zejm. občanská sdružení s místní působností) bude vyčleněn samostatný prostor vymezený červenými nůžkovými stany, jejichž využití je bezplatné. Po dohodě mohou neziskové organizace využít také vlastní stany.
- Neziskové organizací mohou nabízet též upomínkové předměty, řemeslné výrobky a potraviny v případě, že výtěžek z jejich prodeje bude využit pro další rozvoj aktivit dané organizace nebo na veřejnou sbírku. Pokud tato podmínka nebude dodržena, platí podmínky jako pro stánkaře.
- Pro všechny neziskové organizace, s výjimkou spoluorganizátorů akce, platí organizační poplatek ve výši 300 Kč.
Email address *
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO AKCI ZRUŠIT NAPŘ. Z DŮVODU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ STANOVENÝCH MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ NEBO VLÁDOU ČR, PŘÍPADNĚ Z DŮVODU DOHODY S PARTNERY, PODÍLEJÍCÍCH SE NA ORGANIZACI AKCE, NEBO I BEZ UDÁNÍ DŮVODU.
jméno, příjmení řemeslníka/výrobce *
příp. také název firmy, obchodní jméno, název organizace - údaj bude použit na doklad o úhradě manipulačního poplatku
obec *
*
kontaktní osoba *
telefon *
Účastnili jste se SLAVNOSTÍ JABLEK v předchozích třech letech? *
Required
typ stánku *
Stánky s občerstvením k přímé konzumaci nebudou v této omezené podobě akce umožněny.
sortiment *
Uvítáme zaslání fotografie Vašeho sortimentu na e-mail akce@mascz.cz. Neziskové organizace popíšou způsob prezentace své činnosti (výstava o činnosti, prodej výrobků, ukázky řemesla, veřejná sbírka, ...).
Jakou část z prodávaného zboží vyrábíte sami? *
nic
vše
Jste nositelem některé z těchto značek?
Budete mít v nabídce produkty s tématem jablek? Pokud ano, popište prosím jaké...
stánek *
Pokud uvažujete o využití vlastního stánku, zašlete prosím jeho fotografii na e-mail akce@mascz.cz.
další vybavení *
Připojení na elektřinu ani pitná voda pro stánkaře letos nebude zajišťována. V případě potřeby bude možný provoz vlastní elektrocentrály se zajištěním odhlučnění.
Required
další požadavky, poznámky a komentáře
POTVRZENÍ SOUHLASU S PODMÍNKAMI PRO ÚČAST
Prohlašuji, že budu mít zajištěno na stánku vlastní desinfekci pro zákazníky. *
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami pro účast na Jablečném jarmarku pod Krasíkovem 2020, zejména s pokyny pro instalaci stánků a vykládku zboží (7:30–9:30 hod.) a demontáž (18:30–19:30 hod.), pokyny pro parkování (výhradně na úpatí vrchu). *
V případě dotazů se můžete obrátit na koordinátora akce Jana Floriana, tel. 774499396. Důrazně doporučujeme využít spíš SMS nebo zprávy přes WhatsApp.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of MAS Český Západ, z.s.. Report Abuse