ลงทะเบียน (Registration)
การลงทะเบียนนี้จะสมบูรณ์ได้ เมื่อท่านได้รับการยืนยันเข้าร่วมการประชุมพร้อมกับ Code จากผู้จัดที่จะส่งให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และในวันประชุมขอให้นำเอา code มาด้วย
(The registration will be complete after the applicant has been confirmed with the Code via email. Please bring the code with you on the first day of attending)

การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 11 สภาวการณ์นานาชาติที่มีผลต่อการใช้สารเสพติด
11th Thailand Substance Abuse Conference: International Influences on Drug Abuse
ชื่อ (First Name): *
(Indicate title if any)
Your answer
นามสกุล (Last Name): *
Your answer
ที่ทำงาน (Institution): *
Your answer
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (Address): *
Your answer
ประเทศ (Country): *
Your answer
โทรศัพท์ (Telephone): *
Your answer
Email 1 : *
Your answer
Email 2 :
Your answer
Fax :
Your answer
ส่ง บทคัดย่องานวิจัย เพื่อนำเสนอ / ทำโปสเตอร์ (Submit an abstract for presentation.) *
Required
ชื่อเรื่อง (Title)
Your answer
ชื่อผู้นำเสนอ (Author)
Your answer
บทคัดย่อ (Abstract)
(The abstract should be written either in Thai or in English, not over 250 words.)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chulalongkorn University. Report Abuse - Terms of Service