แบบสอบถามความพึงพอใจ
สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาติดต่อใช้บริการสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้ มาประมวลและสรุปผล เพื่อนำไปทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy