ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service
ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นทรัพยากร(สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์) จากทั้งภายในห้องสมุดและภายนอก และเพิ่มทักษะในการค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและ ค้นคว้าวิจัย จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ดังนี้
-> ศูนย์สุพรรณบุรี วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ ศูนย์สุพรรณบุรี (รองรับจำนวน 70 คน)
-> ศูนย์นนทบุรี วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคาร 20 ห้อง 20043-20045 เขตเหนือ ศูนย์นนทบุรี (รองรับจำนวน 80 คน)
-> ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และ วาสุกรี วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (รองรับจำนวน 70 คน)

ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
หน่วยงาน *
เลือกวันและสถานที่เข้าร่วมกิจกรรม *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. Report Abuse - Terms of Service