Saaristomeren kalatalousstrategia 2021-2027 verkkokysely 1  *  Skärgårdshavets fiskeristrategi 2021-2027 webbenkät 1
Tämän verkkokyselyn avulla haluamme tunnistaa Saaristomeren kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja tukkukaupan sekä kalastusmatkailun vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat. Kysely on avoinna 28.5. – 8.6.2021.

Med denna webbenkät vill vi identifiera det kommersiella fiskets, fiskodlingens, fiskförädlingens och handelns samt fisketurismens styrkor, svagheter, möjligheter och hot i Skärgårdshavet. Enkäten är öppen 28.5. - 8.6.2021.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nimi - namn *
Kotikunta - hemkommun *
Vastaajaryhmä - svarsgrupp *
VAHVUUDET (sisäisiä ominaisuuksia, jotka ovat hyödyllisiä. Vastaavat kysymyksiin kuten: Mikä toimii hyvin? Missä ollaan taitavia? Mitä resursseja on käytettävissä?) - STYRKOR (interna egenskaper som är nyttiga. Svarar på frågor som: Vad fungerar bra? Vad är vi skickliga på? Vilka resurser är tillgängliga?)
HEIKKOUDET (sisäisiä ominaisuuksia, jotka ovat haitallisia. Vastaavat kysymyksiin kuten: Missä meillä on ongelmia? Mikä asia ei toimi hyvin? Mitä voitaisiin tehdä paremmin? Mitä tarpeellista puuttuu? Mitä asioita pitäisi välttää tulevaisuudessa?) - SVAGHETER (interna egenskaper som är skadliga. Svarar på frågor som: Var har vi problem? Vad fungerar inte bra? Vad kan göras bättre? Vad saknas? Vad bör undvikas i framtiden?)
MAHDOLLISUUDET (ulkoisia tekijöitä, joista ala voi hyötyä) - MÖJLIGHETER (externa faktorer som kan gynna sektorn)
UHKAT (ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat haitallisesti eli estävät tai hidastavat alan kehittymistä, lisäävät alan haavoittuvuutta tai pakottavat alaa muuttamaan merkittävästi toimintatapojaan) - HOT (externa faktorer som påverkar negativt, dvs hindrar eller saktar ner utvecklingen av sektorn, ökar sektors sårbarhet eller tvingar sektorn att förändra sitt beteende avsevärt)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of I samma båt - samassa veneessä ry. Report Abuse