Тестування до теми: "Облік касових операцій"
1. Прізвище, ім'я, по батькові *
2. Назвіть нормативний документ, який регламентує порядок здійснення касових операцій та їх відображення в обліку
3. Який документ укладається з касиром для забезпечення його відповідальності?
4. Гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства з іншим становить протягом дня:
5. Як Ви розумієте поняття "ліміт каси"? Хто його розраховує?
6.Оберіть первинний документ, призначений для оприбуткування коштів в касу?
7. Який первинний документ використовують для видачі коштів з каси?
8. Зазначте основні обов'язки касира
9. В якому документі касир робить записи про видачу і приймання готівки протягом дня:
10. В якому обліковому регістрі ведеться синтетичний облік касових операцій?
10. Для обліку касових операцій призначений рахунок:
11. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо отримано в касу гроші з банку для видачі оплати праці:
12. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо видали гроші з каси підзвіт:
13. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо з каси видали зарплату:
14. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо оприбутковано виручку від реалізації продукції за готівку:
15. Запишіть порядок розрахунку залишку готівки в касі на кінець дня
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.