แบบประเมินผลหลักสูตร Basic email
โปรดตอบแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
Email address *
ก่อนการอบรมวันนี้ ท่านทราบวิธีใช้งานอีเมล์ (เขียน, ส่ง และตอบกลับ) หรือไม่ *
ท่านใช้งาน Google Drive หรือไม่ *
หลังการอบรม ท่านสามารถใช้งานอีเมล์ (เขียน, ส่ง, ตอบกลับ, แนบไฟล์) ได้หรือไม่ ? *
ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการอบรม *
ดีมาก
ดี
พอใช้
อาหารและของว่าง
เวลาที่ใช้อบรม
คู่มือที่แจกให้
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service