Warsztaty "Działania motywacyjne wobec uczniów jako narzędzie wspierające proces nauczania" 17.02.2020
Formularz zgłoszeniowy na warsztaty metodyczne organizowane przez W-MODN w Elblągu. Prosimy o uważne wypełnienie poniższych pól. Informujemy, że przesłanie danych jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału.

Dodatkowych informacji udziela konsultant ds. chemii i oceniania dr inż. Krzysztof Błaszczak (k.blaszczak@wmodn.elblag.pl) pod nr tel. 55 625 72 95; Bożena Rokicka (b.rockicka@wmodn.elblag.pl)
Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
⚲ Miejsce urodzenia *
Miejsce urodzenia jest daną niezbędną do wystawienia zaświadczenia. Brak wpisu oznacza rezygnację z otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
Your answer
🗔 Data urodzenia *
Data urodzenia jest daną niezbędną do wystawienia zaświadczenia. Brak wpisu oznacza rezygnację z otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
MM
/
DD
/
YYYY
✉ Miejsce pracy *
nazwa placówki, adres: ulica, nr, kod pocztowy i miejscowość
Your answer
📞 Nr telefonu miejsca pracy *
np. sekretariat lub nr bezpośredni
Your answer
Nauczany przedmiot *
Your answer
Etap edukacji *
Required
🗎 Ewentualne uwagi
Proszę w tym miejscu NIE WPISYWAĆ zgłoszeń kolejnych uczestników!
Your answer
Opłaty *
Opłatę za szkolenie w wysokości 10,00 zł należy przesłać na konto Ośrodka w Banku Handlowym, nr konta 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem "Awans zawodowy - Błaszczak, Rokicka". W przypadku wpłaty indywidualnej Ośrodek wystawia fakturę imienną, natomiast jeżeli płatnikiem jest placówka edukacyjna, wówczas to jej dane znajdą się na fakturze. Zmiany odbiorcy na fakturach dokonać można tylko do końca miesiąca, w którym nastąpiła wpłata.
Required
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że administratorem danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Bogusław Kawczyński, e-mail: iod@wmodn.elblag.pl. Celem przetwarzania jest realizacja niniejszej formy doskonalenia. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych są Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez 7 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia. Uczestnik szkolenia ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
*
Required
Ważne!
Po kliknięciu "Prześlij" na adres email podany powyżej powinna zostać przesłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia. W przypadku jej braku proszę o sprawdzenie folderu z niechcianymi wiadomościami (Spam).
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of WMODN w Elblągu. Report Abuse