rubikTALENT Program 04 - Application Form
🔥 rubikTALENT PROGRAM 04 - START THE NEW CHALLENGE 🔥

Chào mừng bạn đến với vòng đăng kí đầu tiên của chương trình rubikTALENT 2020! Thời hạn để hoàn thiện và nộp bản đăng kí này là 23/02/2020. Bạn có thể trả lời bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

rubikTalent là chương trình đào tạo toàn diện về Học Máy & Thị giác Máy tính được tổ chức bởi rubikAI. Chương trình sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong bước đầu đến với sự nghiệp trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI). Trong kỳ đào tạo đầu tiên của năm 2020, rubikTalent bao gồm 02 khóa học:

1️⃣ Khóa Học máy cơ bản: giúp học viên bước đầu làm quen với các kỹ thuật trong Học máy và ứng dụng các thuật toán Học máy vào thực tế.
2️⃣ Khóa Thị giác máy tính: giúp học viên phân tích các vấn đề về Thị giác máy tính trong thưc tiễn và thực hành trên các mô hình Học máy phù hợp trong các dự án thực tế.

➡️ Thông tin chi tiết về khóa học xem thêm tại:
Website: http://bit.ly/rubiktalent
Facebook: facebook.com/rubikAIcom
Email: info@rubikai.com
Hotline: (+84) 82 203 0383 | Ms. Linh

__________________________________

Welcome to the first step of applying for rubikTALENT Program 2020! Please complete this form and submit before 23/02/2020. You can either use English or Vietnamese for the application.

rubikTALENT is a training program provided by rubikAI for potential students to acquire essential knowledge and skills to take the first step in your career as an Artificial Intelligence (AI) engineer. In the first batch of 2020, rubikTALENT Program includes two courses:

1️⃣ Intro into Machine Learning: helps students learn machine learning techniques and apply machine learning algorithms to tasks.
2️⃣ Computer Vision course: helps students analyze real life Computer Vision problems and implement appropriate ML models.

➡️ For more details, please go to:
Website: http://bit.ly/rubiktalent
Facebook: facebook.com/rubikAIcom
Email: info@rubikai.com
Hotline: (+84) 82 203 0383 | Ms. Linh
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy