PBS BAHAGIAN TILAWAH - AYAT KEFAHAMAN

Khusus untuk pelajar tingkatan 1 SMK Suria Perdana. Anda dikehendaki menjawab setiap soalan ini dengan menggunakan cara menjawab soalan K-BAT iaitu jawapan anda perlu ada:

1. Isi jawapan
2. Huraian Ringkas (Guna kata hubung supaya / kerana)
3. Contoh (Guna perkataan seperti)
4. Kesimpulan (Guna perkataan "Oleh itu, kita mesti ...")

Selepas menjawab kesemua soalan, anda dikehendaki untuk klik "submit"

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question