Inscripció extraescolars secundària Manlleu curs 2019-20
Nom i cognoms *
Curs *
Activitat *
Required
Telèfon de contacte *
E-mail de contacte *
Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal *
DNI del pare/mare/tutor legal *
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, de Reglament general de protecció de dades de caràcter personal (RGPD) així com tots els reglaments que en cada moment la desenvolupin, l'informem que totes les dades de caràcter personal facilitades per vostè, així com totes les dades que es puguin demanar durant el curs escolar es conservaran per tot el curs acadèmic i seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de l'AMPA, amb la finalitat de donar-li els serveis propis de l'AMPA i la resta de serveis complementaris que se sol.licitin per a l'alumne/a. Les seves dades també podran ser tractades per les entitats financeres amb les que treballa l'AMPA per tal d'efectuar els cobraments, per les empreses responsables d'activitats extraescolars, i en general quan sigui precís pel normal desenvolupament de l'activitat escolar, es podran cedir a aquelles entitats públiques amb les que tingui concert o contracte regulador de transferències d'informació sobre persones. *
Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats complementàries i extraescolars organitzades per les AMPA: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy