Quiz - Programväljarkollen
Programväljarkollen är en quiz för dig som ska välja till gymnasiet.
Quizen gör att du blir mer förberedd och ökar dina möjligheter att göra ett väl underbyggt gymnasieval.

TIPS! Det är en fördel att ha Programväljaren till hands när du svarar på frågorna
Vad krävs för att vara behörig till ett yrkesprogram förutom minst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik?
1 point
Vad krävs för att vara behörig till ett högskoleförberedande program förutom minst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik?
1 point
Om du inte är behörig till ett nationellt program, vilket program kan du då läsa för att bli behörig?
1 point
Vad är Öppet Hus?
1 point
När är slutantagningen till gymnasiet klar?
1 point
Next
This form was created inside of Tremedia.se. Report Abuse