ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop : Blender and Unity Training for 3D Virtual Reality Media Development

วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK-Park เริ่ม 11.00 น. ครับ
รายละเอียดฉบับเต็ม ที่ http://www.mediafire.com/?1513ylu5cw9hkm2
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question