Välj ut några uppgifter

Vilka uppgifter tycker du att vi ska ta upp i början av nästa lektion?
    This is a required question