แบบฟอร์มยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่ายสถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่ายสถาบันหลัก เมื่อได้รับการพิจารณารับรองแล้ว จะมีค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองรหัสหน่วยงานในเครือข่าย (1 ปี) จำนวน 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2560 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และหน่วยงานในเครือข่ายสถาบันหลัก มีอายุการรับรอง 1 ปี

โปรดศึกษารายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่ายสถาบันหลัก ตามประกาศดังนี้
1. ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยงานในเครือข่าย

หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. 
โทร. 053-944374 
Email: cpe.pharmcmu@gmail.com 
Line: @wal3469f

โปรดกรอก Email ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร *
สังกัด
ประเภทของหน่วยงาน *
หน่วยงานอื่น ๆ (โปรดระบุ)
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy