แบบประเมินสมรรถนะด้านอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับที่ 4 สำหรับผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพโครงการ "การสอนทักษาะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ

แบบฟอร์ม " แบบประเมินสมรรถนะด้านอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับที่ 4 สำหรับผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพโครงการ "การสอนทักษาะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ " ไม่รับคำตอบอีกแล้ว

ลองติดต่อเจ้าของแบบฟอร์ม หากคุณคิดว่ามีความผิดพลาด