Az aláírásgyűjtést a CEU támogatása érdekében a pszichológia, a nyelvészet, a kognitív tudomány és az idegtudomány kutatói és oktatói körében lezártuk, tekintettel a szomorú hírre, hogy a törvénytevezetet ma elfogadták. Köszönjük mindenkinek, aki aláírásával támogatta kezdeményezésünket.
Balog Zoltán, Emberi erőforrások minisztere, Emberi Erőforrások Minisztériuma
Palkovics László, Felsőoktatásért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Miniszterelnökség
részére


Tisztelt Balog Zoltán Miniszter Úr, Palkovics László Államtitkár Úr és Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!

Levelünkben a Közép-európai Egyetemet, és immár 25 éves, kiemelkedő tudományos tevékenységét ellehetetlenítő törvénytervezet felett érzett aggodalmunknak kívánunk hangot adni.

Mi, a pszichológia, a nyelvészet, az idegtudomány és a kognitív tudomány területén dolgozó kutatók és oktatók bizton állíthatjuk, hogy kollégáink a Közép-európai Egyetemen nem csak a magyar, de a világ tudományos élvonalához tartoznak.

Intellektuális, oktatási és kutatói tevékenységük nemcsak nemzetközi jelentőségű, hanem a magyarországi felsőoktatás, kutatás, fejlesztés és innováció egészére támogatóan és inspirálóan hat, annak színvonalát és megítélését is jelentősen emeli, többek között a kiemelkedő közös kutatási projektek, a számos közös publikáció és a virágzó nemzetközi tudományos kapcsolatok révén. Mint magyar egyetemi oktatók és kutatók úgy gondoljuk, hogy szerencsésnek tarthatja magát az ország, amely egy ilyen kimagasló teljesítményű intézményt tudhat magáénak. Sőt, attól tartunk, hogy a Közép-európai Egyetem ellehetetlenítése hosszan tartó negatív következményekkel járna a magyar felsőoktatás és kutatás színvonalára is. Jelenleg sajnálatos tény, hogy kevés a világszínvonalú, a nemzetközi tudomány élvonalába tartozó egyetemi képzés vagy kutatás Magyarországon. A Közép-európai Egyetemmel folytatott együttműködések, az egyetem által szervezett előadások, workshopok, illetve az a tény, hogy a Közép-európai Egyetem Magyarországon tart kiváló magyar kutatókat és egyúttal kiemelkedő nemzetközi kutatókat és tudósokat hoz Magyarországra, világszínvonalú szellemi atmoszférát biztosítanak más magyar intézmények kutatói és oktatói számára is, ami elengedhetetlen a magyar tudomány fejlődéséhez.

A törvényjavaslat lényegében lehetetlenné tenné, hogy a Közép-európai Egyetem zavartalanul működhessen, és a továbbiakban is fenntarthassa nemzetközi vezető pozícióját, ami a magyar felsőoktatás és kutatás elemi érdeke. Tisztelettel kérjük önöket, hogy a Közép-európai Egyetem innovációban, kutatásban és oktatásban betöltött világszínvonalú, magyarországi és nemzetközi vezető szerepének megőrzése érdekében vonják vissza a törvénytervezetet.


Budapest, 2017. április 4.

Tisztelettel,1. Kéri Szabolcs, MTA doktora, egyetemi tanár, Academia Europaea tagja, BME Kognitív Tudományi Tanszék, Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
2. Kenesei István, MTA levelező tag, Academia Europaea tagja, kutatóprofesszor emeritus, MTA Nyelvtudományi Intézet és Szegedi Tudományegyetem
3. Makara Gábor, az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor emeritus, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete
4. Bakró-Nagy Marianne, MTA doktora, professzor emeritus, MTA Nyelvtudományi Intézet és Szegedi Tudományegyetem, a Helsinki Egyetem díszdoktora
5. Salvi Giampaolo, MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE, az Accademia della Crusca tagja, a Bukaresti Egyetem díszdoktora
6. Nyíri Kristóf, az MTA rendes tagja, a Lipcsei Egyetem Leibniz-professzora 2006-2007, nyugállományú filozófiaprofesszor, ELTE, BME
7. Hunyadi László, MTA doktora, egyetemi tanár, DE
8. Kovács Ilona, MTA doktora, egyetemi tanár, PPKE, Academia Europaea tagja
9. Falus András, az MTA és az Academia Europaea rendes tagja, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, biológus
10. Forrai Gábor, MTA doktora, egyetemi tanár, BME
11. Vámos Tibor, az MTA rendes tagja, professor emeritus, SZTAKI, a Nemzetközi Automatizálási Szövetség (IFAC), az Amerikai Viillamos és Elektronikus Mérnökök Szövetségének (IFEE), az Európai Mesterséges Intelligencia Szervezetnek (ECCAI) tagja
12. Benedek György, az MTA doktora, emeritus egyetemi tanár, a temesvári egyetem diszdoktora
13. Horváth János, MTA doktora, tudományos tanácsadó, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
14. Winkler István, MTA doktora, tudományos tanácsadó, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
15. Navracsics Judit, MTA doktora, egyetemi tanár, Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet
16. Czigler István, MTA doktora, MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, ELTE
17. É. Kiss Katalin, kutatóprofesszor, akadémikus, MTA Nyelvtudományi Intézet
18. Horányi Özséb, professor emeritus, BCE
19. Kovács Gyula, MTA doktora, BME
20. Perecz László, az MTA doktora, egyetemi tanár, BME
21. Kálmán László, CsC, MTA Nyelvtudományi Intézet és ELTE BTK, Elméleti Nyelvészet Kihelyezett Tanszék
22. Krajcsi Attila, habilitált egyetemi docens, ELTE Kognitív Pszichológiai Tanszék
23. Nádasdy Zoltán, Docens, ELTE, Kognitív Pszichológiai Tanszék
24. Buzás Péter, PhD, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet
25. Forgács Bálint, PhD, MTA posztdoktori ösztöndíjas kutató, ELTE Kognitív Pszichológiai Tanszék
26. Magyari Lilla, PhD, adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
27. Dezső Linda, Bécsi Egyetem
28. Szerafin Ágnes Kata, tudományos segédmunkatárs, MTA TTK KPI
29. Négyessy László, PhD, MTA Wigner FK
30. Egyed Katalin, PhD, docens, ELTE Kognitív Pszichológiai Tanszék
31. Orbán Gergő, PhD, MTA Wigner FK
32. Nagy Márton, doktorjelölt, ELTE Kognitív Pszichológiai Tanszék
33. Balázs László, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
34. Pajkossy Péter, PhD, egyetemi adjunktus, BME Kognitív Tudományi Tanszék
35. Hajnal Alen, Ph.D. University of Southern Mississippi, Dept. of Psychology
36. Csatlós Jennifer, MA, Wigner Fizikai Kutatóközpont, ELTE
37. Lukács Ágnes, PhD, BME Kognitív Tudományi Tanszék
38. Háden Gábor, PhD, tudományos munkatárs, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
39. Rebrus Péter, PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet
40. Kojouharova Petia, MA, tudományos segédmunkatárs, MTA TTK KPI, ELTE Kognitív Pszichológiai Tanszék
41. Balázs Andrea, MA, BME Pszichológia Doktori Iskola
42. Bíró Botond, MA, tudományos segédmunkatárs, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
43. Pásztor Sára, Msc, MDAC
44. Markója Ádám, MA, BME Pszichológia Doktori Iskola
45. Gaál Zsófia Anna, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
46. Bodor Péter, PhD, ELTE Szociológia Intézet
47. Altbäcker Anna, MA, tudományos segédmunkatárs, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
48. Szőllősi Ágnes, BME Kognitív Tudományi Tanszék
49. Németh Kornél, egyetemi adjunktus, BME Kognitív Tudományi Tanszék
50. Bibok Károly, CSc, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem
51. Kovács Annamária, tudományos segédmunkatárs, MTA TTK KPI
52. Kürthy Miklós, MSc, PhD hallgató, University of Sheffield
53. Máté András tszv. docens, ELTE BTK Logika tanszék
54. Farkas Dávid, MA, tudományos segédmunkatárs, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
55. Szabó Kornélia, PhD, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet
56. Stojić Sandra, PhD student, ELTE PPK, Department of Cognitive Psychology
57. Gerván Patrícia, docens, PPKE, Pszichológia Intézet
58. Zvolenszky Zsófia, habilitált egyetemi docens, ELTE BTK Filozófia Intézet, Logika Tanszék,
59. Mády Katalin, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
60. Gazdik Anna, PhD, Mainzi Egyetem
61. Kocsis Zsuzsanna, tudományos segédmunkatárs, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
62. Deme Andrea, PhD, ELTE Fonetikai tanszék
63. Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina, PhD, PTE, Idegen Nyelvi Központ
64. Gotthardt Zoltán, BSc, Magyar Posta Zrt.
65. Laczkó Tibor, kandidátus, hab. egy. docens, DE
66. Polner Bertalan, doktorjelölt, egyetemi tanársegéd, BME Kognitív Tudományi Tanszék
67. Reichel Uwe, PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet
68. Kardos Éva, PhD, adjunktus, Debreceni Egyetem
69. Tánczos Orsolya, PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet
70. Sipőcz Katalin, PhD., egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem
71. Czeglédi Csaba, CSc, EKE, Anglisztika és Amerikanisztika Intézet
72. Peres Krisztina, MA, ELTE Pszichológiai Doktori Iskola
73. Komlósy András, CSc, MTA Nyelvtudományi Intézet nyugalmazott főmunkatárs, ELTE Elméleti Nyelvészet Tanszék
74. Kiss Sándor, ny. egyetemi docens, a nyelvtudomány kandidátusa, DE Francia Tanszék, ELTE Olasz Tanszék
75. Schnell Zsuzsanna, tudományos munkatárs PTE Nyelvtudományi Tanszék, PTE Pszichológia Intézet
76. Győrffy Erzsébet, PhD, DE Magyar Nyelvtudományi Intézet
77. Fenyvesi Anna, PhD, Habil., Szegedi Tudományegyetem
78. Raátz Judit PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet - ELTE
79. Török Balázs, MA, tudományos segédmunkatárs, MTA Wigner FK
80. Skutta Franciska, PhD, habil. egyetemi docens, DE, Francia Tanszék
81. Dömötör Adrienne, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA NYTI
82. Simor Péter, PhD, egyetemi adjunktus, BME - Kognitív Tudományi Tanszék
83. Szigetvári Péter, PhD, ELTE Angol–Amerikai Intézet
84. Gyuris Beáta, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
85. Mándoki Noémi, MA, Pszichológiai Doktori Iskola
86. Babarczy Anna, PhD, BME Kognitív Tudományi Tanszék
87. Váradi Viola, PhD, egyetemi tanársegéd, ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
88. Tamm Anne, KRE, habilitált egyetemi docens és MTA NyTI tudományos főmunkatárs
89. Fejes László, PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet
90. Kocsis Mihály egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem
91. Szécsényi Tibor, PhD, Szegedi Tudományegyetem
92. Honti László, az MTA rendes tagja, MTA NytI, KRE
93. Lehmann Miklós, PhD, tanszékvezető, ELTE TÓK Társadalomtudományi Tanszék
94. Rákosi György, PhD, Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézet
95. Horváth Csilla, MTA NyTI
96. Tőkés Kinga, MA, PMPSz Érdi tagintézmény
97. Ragó Anett, adjunktus, ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék
98. Rákosi Csilla, PhD, MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport
99. Hoffmann István, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem
100. Simon Júlia, PhD hallgató, BME Kognitív Tudományi Tanszék
101. Volosin Márta MA, doktorjelölt ELTE PPK, vendégkutató Universität Leipzig
102. Pető Réka, MA, ELTE Pszichológiai Doktori Iskola
103. Rácz József, az MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE
104. Albu Mónika, PhD, KRE- Pszichológiai Intézet
105. Hámori Ágnes, PhD, tudományos munkatárs, MTA NYTI
106. Kovács Kristóf, PhD, tudományos főmunkatárs, Eszterházy Károly Egyetem
107. Markó Alexandra PhD, habilitált egyetemi docens, ELTE Fonetikai Tanszék és tudományos főmunkatárs, MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport
108. Racsmány Mihály, PhD, BME Kognitív Tudományi Tanszék
109. Lipták Anikó, PhD, egyetemi docens, Leiden University
110. Orosz Gábor, phd, ELTE PPK PI, MTA TTK KPI
111. Tóth Valéria, MTA Doktora, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem
112. Szummer Csaba, PhD, KRE, Pszichologiai Intezet
113. Nagy Helga, MD, PhD, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Semmelweis Egyetem
114. Bencze Dorottya, MSc, BME Pszichológia Doktori Iskola
115. Nagy István Miklós, MD, Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
116. Nagy-Juhák Renáta, MA, BKMPSZ Kiskunhalasi Tagintézménye
117. Bátyi Szilvia, PhD, egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem, Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet
118. Fehér Tibor, MA, PMPSz
119. Takács Endre, MA, tudományos segédmunkatárs, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
120. Tóth Ildikó, PhD, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, ELTE PPK
121. Kas Bence, PhD, MTA NYelvtudományi Intézet, ELTE
122. Terbe Erika, PhD, egyetemi adjunktus, ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
123. Mácsai Boglárka, tudományos segédmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
124. Csukly Gábor, PhD, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
125. Ziman Gergő, tudományos segédmunkatárs, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
126. Juhász Levente Zsolt, PhD, Dunaújvárosi Egyetem
127. Majoros Krisztián, egyetemi tanársegéd, doktorjelölt, DE Germanisztikai Intézet
128. Halm Tamás, PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet
129. Biró Tamás, PhD, tud. főmunkatárs, ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék
130. Köles Máté, tudományos segédmunkatárs, BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék
131. Ehmann Bea, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
132. Kun Bernadette, PhD, egyetemi adjunktus, ELTE PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
133. Hegedűs Veronika, PhD, tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
134. Sipos Mária, PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet
135. Vida Katalin, tanácsadó szakpszichológus, PhD hallgató, ELTE PhD program
136. Szentgyörgyi Szilárd, PhD, Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézet
137. Batta Barbara, MA, egyetemi tanársegéd, PPKE
138. Kugler Nóra, PhD, docens, ELTE BTK
139. Sárosi Zsófia, PhD., ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
140. Csabai Márta, PhD, egyetemi tanár Szegedi Tudományegyetem
141. Simon Viktória, Ph.D. Semmelweis Egyetem
142. Oláh Katalin, doktorjelölt, egyetemi tanársegéd, ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék
143. Pótári Adrián, doktorjelölt, BME Kognitív Tudományi Tanszék
144. Döbör Ágota, főiskolai adjunktus, doktorjelölt, SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék
145. Dombrovszki Áron, MA, ELTE BTK Logika Tanszék
146. Hárs György Péter, PhD, Eötvös József Főiskola
147. Friedrich Melinda, tudományos segédmunkatárs, MTA TTK KPI
148. Harsányi András, PhD Nyírő-OPAI
149. Szalárdy Orsolya, PhD, tudományos munkatárs, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
150. Borgos Anna, PhD, tudományos munkatárs, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
151. Kállay Géza, PhD (KU Leuven, Soros Ösztöndíjjal), ELTE, Anglisztika Tanszék
152. Boross Viktor, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
153. Márkus Lilla Viktória, MA, tudományos segédmunkatárs, PPKE
154. Bárány Tibor, PhD, egyetemi adjunktus, BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék
155. Otoltics Zsófia, MA, ELTE Pszichológia
156. Géczy Anna, PhD, egyetemi docens, PPKE BTK
157. Szívós Mihály, CSc, MTA nyugalmazott tudományos főmunkatárs
158. Trencsényi László, c. egyetemi tanár, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
159. Terney Daniella, MD, PhD, Dán Epilepszia Központ
160. Szabó Zsolt, PhD, egyetemi adjunktus, ELTE PPK
161. Láng Benedek, PhD, egyetemi tanár, BME GTK, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
162. Pintér Judit Nóra, PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK
163. Vajda Júlia, PhD, tudományos főmunkatárs, ELTE TáTK
164. Fazekas Judit, MsC, University of Liverpool
165. Margitay Tihamér, PhD, egyetemi tanár, BME Filozófia és Tudomáyntörténet Tanszék
166. Ruzsa Gábor, doktorandusz, ELTE Pszichológiai Doktori Iskola
167. Németh Margarita, MA, Debreceni Egyetem, Nyelvtudományok Doktori Iskola
168. Serdült Sára, egyetemi tanársegéd, PTE BTK
169. Rózsa Ildikó, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, SE Neurológiai Klinika
170. Viszket Anita, PhD, PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék
171. Kovács Dóra PhD, KRE, Pszichológiai Intézet
172. Nagy Eszter, doktorandusz hallgató, BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék
173. Csigó Katalin, PhD, Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
174. Szűcs Péter, MA, Debreceni Egyetem, Angol-Amerikai Intézet
175. Bánki Ágnes, doktorandusz, Debreceni Egyetem
176. Szalai Andrea, PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet
177. Tárnok Zsanett, PhD, Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia
178. Kende Anna, PhD, ELTE PPK Pszichológiai Intézet
179. Szemán Dénes, PhD jelölt, pszichológus, ELTE PPK
180. Szekeres György, PhD, OPAI
181. Ludassy Mária, MTA doktora, ELTE, BTK
182. Pollák Éva, tanácsadó szakpszichológus, meghívott előadó, Sote magatartástudományi intézet
183. Tóth Bianka, doktorandusz ELTE BTK, tudományos segédmunkatárs MTA NYTI
184. Márton Miklós, PhD egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelmélet Tanszék
185. Schwendtner Tibor, az MTA doktora, Eszterházy Károly Egyetem BTK
186. Lányi Katalin, PhD, tudományos munkatárs, BGE
187. Bigazzi Sára, PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK Pszichológia Intézet
188. Zemplén Gábor, PhD, habilitált egyetemi docens, BME
189. Gugán Katalin, PhD, tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
190. Tóth Brigitta, Phd, tudományos munkatárs, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
191. Korompay Klára, CSc., ny. egyetemi docens, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
192. Nagy János, egyetemi docens, ELTE PPK
193. Molnár Nikolett, MA, BME Pszichológia
194. Kemény Ferenc, PhD, Scientist, Karl-Franzens-Universität, Graz
195. S.Novotny Júlia, ny. adjunktus, Pannon Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék
196. Kiss Tamás, MA, PPKE BTK
197. Gervai Judit, kandidátus, c. egyetemi tanár, MTA TTK KPI, ELTE PPK Pszichológiai Intézet
198. Békés Vera, CSc, Nyugalmazott tudományos főmunkatárs, MTA BTK Filozófiai Intézet
199. Szabó Dávid, PhD, habil. egy. docens ELTE Francia Nyelv és Irodalom Tanszék
200. Mérő László, egyetemi tanár, ELTE Pszichológiai Intézet
201. Nyírő Miklós, PhD, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Filozófiai Intézet
202. Fehér Krisztina, PhD. DE Magyar Nyelvtudományi Intézet
203. Ladányi Enikő, MA, Université Paris Descartes
204. Kurdi Benedek, MA, Department of Psychology, Harvard University
205. Urbán Róbert, egyetemi tanár, ELTE PPK
206. Pataki Nikolett, PhD hallgató, PTE, BTK
207. Hoffmann Ildikó, egyetemi docens, tudományos munkatárs SZTE-MTA
208. Káldi Tamás, tudományos segédmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
209. Somogyvári Lajos, PhD, egyetemi tanársegéd, Pannon Egyetem Tanárképző Központ
210. Petke Zsolt MD, PhD, Nyírő-OPAI
211. Elekes Fruzsina, MA, ELTE Kognitív Pszichológia Tanszék, CEU, Social Mind Center
212. Podlovics Éva Lívia, PhD, adjunktus, EKE CC
213. Illés Anikó, PhD, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
214. Krisztián Ágota, PhD, adjunktus, ELTE PPK
215. Jármi Éva, PhD, egyetemi adjunktus, ELTE-PPK, Pszichológia Intézet
216. Medgyaszai Melinda, MD, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
217. Borbély-Ipkovich Emőke, PhD hallgató, ELTE, Pszichológia Doktori Iskola
218. Türei Dénes, PhD, European Molecular Biology Laboratory
219. Pálos Dóra, doktorjelölt, ELTE IPPI
220. Bartos Huba, PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet és ELTE BTK Távol-keleti Intézet
221. Simon Ferenc, egy. docens, SZTE
222. Molnár Cecília Sarolta, tudományos segédmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
223. Vermes Albert, PhD, docens, EKE Anglisztika és Amerikanisztika Intézet
224. Oszkó Beatrix, PhD, tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
225. Váradi Tamás, PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet
226. Marcel den Dikken, Research Professor, ELTE Department of English Linguistics & Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
227. Ladányi Mária, az MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE
228. Dékány Éva, PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet
229. Kárpáti Judit, doktorjelölt, ELTE Kognitív Pszichológiai Tanszék
230. Munkácsy Katalin, PhD (nyugdíjas) ELTE Matematikai Intézet
231. Georgieva Ekaterina, MA, tudományos segédmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
232. Csepregi Márta PhD, ny. egyetemi docens, ELTE Finnugor Tanszék
233. Pálmainé Kiss Anna, MA ELTE PPK, klinikai szakpszichológus jelölt PTE
234. Kiefer Ferenc, professzor emeritus, akadémikus
235. Szabó Beáta Tünde, PhD hallgató, PPKE ITK, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
236. Benkő Ágnes, MA, tudományos segédmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
237. Mészáros Éva, PhD, ELTE BGGYK
238. Virág Márta, rMSC, ELTE Személyiség -és Egészségpszichológiai Tanszék
239. Kulcsár Éva, PhD adjunktus, ELTE-PPK, Pszichológiai Intézet
240. Barkaszi Irén, tudományos segédmunkatárs, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
241. Laki János, PhD, tudományos főmunkatárs MTA BTK Filozófiai Intézet
242. Ittzés Nóra, PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet
243. Szirmai Diána, MA, tudományos segédmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
244. Csengery Kinga, tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
245. Huszár Ágnes, oktató, ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola
246. Bognár Anna, doktorjelölt, SZTE ÁOK Élettani Intézet
247. Takács Bálint, doktorandusz, PTE BTK Pszichológia Intézet
248. Pelczéder Katalin, PhD, Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet
249. Péter-Szarka Szilvia, PhD, adjunktus, DE-BTK, Pszichológiai Intézet
250. Demeter Gyula, PhD, BME Kognitív Tudományi Tanszék
251. Mus Nikolett, PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet
252. Ludányi Zsófia, PhD, tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
253. Dr. Puszta András, doktorandusz, SZTE ÁOK, Élettani Intézet
254. Dr. Pertich Ákos, doktorandusz, SZTE ÁOK Élettani Tanszék
255. Berkics Erika, PhD, PTE Idegen Nyelvi Központ
256. Csáki Tibor, PhD, címzetes egyetemi tanár, Miskolci Egyetem
257. Bende-Farkas Ágnes, PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet
258. Fehér Márta, professor emeritus, BME
259. Hantó Réka, doktorandusz, MTA Nyelvtudományi Intézet
260. Csertő István, tud. segédmunkatárs, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet; doktorjelölt, PTE BTK Pszichológiai Intézet;
261. Wéber Katalin, PhD, PTE Idegen Nyelvi Központ
262. Jakabné Somogyi Rozália, a nyelvtudományok kandidátusa, PTE Idegen Nyelvi Központ
263. Jakab Tibor, adjunktus, PTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet
264. Kalcsó Gyula, PhD, Eszterházy Károly Egyetem
265. Harmati-Pap Veronika, doktorandusz, PPKE-BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, tudományos segédmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
266. Mittelholcz Iván, MA, MTA Nyelvtudományi Intézet
267. Simon Eszter, PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet
268. Kuti Judit, MA, MTA Nyelvtudományi Intézet
269. Ujhelyi Adrienn, egyetemi adjunktus, ELTE Pszichológiai Intézet
270. Ambrus Gergely, PhD, habil. egyetemi adjunktus ELTE Filozófia Intézet
271. Mészáros Noémi, doktorjelölt, egyetemi tanársegéd, PPKE BTKHawartheh Sára, ELTE PPK, pszichológia MA
272. Rácz Péter, PhD, Bristoli Egyetem Archeológia és Antropológia Tanszék
273. Zachar Gergely, PhD, tudományos munkatárs, Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
274. Csete Katalin, Kutatási adminisztrátor, PPKE
275. Sóskuthy Márton, PhD, University of York, Department of Language and Linguistic Science
276. Kecskés-Kovács Krisztina PhD, tudományos munkatárs, MTA doktora, MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet.
277. Horváth Márton Gergely, PhD, egyetemi tanársegéd, PPKE BTK
278. Szegedi Nóra, PhD, MTA KIK
279. Lipp Veronika, PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet
280. Asztalos Erika, doktorjelölt, ELTE BTK, tudományos segédmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
281. Kincses-Nagy Éva, PhD, SzTE, BTK
282. Sajó Eszter, klinikai szakpszichológus, Nemzetközi Cseperedő Alapítvány
283. Nagy Katalin PhD MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport
284. Forgách Anna, klinikai szakpszichológus
285. Kovács Anna Magdolna, MSc Cognitive Science ELTE PPK
286. Csibri Péter, PhD, tanársegéd, SZTE-ÁOK Élettani Intézet
287. Heller Mária, habil. egyetemi docens, ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológiai Intézet
288. Józsa Emese, PhD, ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék
289. Kaposvári Péter, adjunktus, SZTE ÁOK, Élettani Intézet
290. Vincze Orsolya PhD PTE Pszichológia Intézet, egyetemi adjunktus
291. Nyúl Boglárka, MA, ELTE Pszichológiai Doktori Iskola
292. Mónok Kata, MA, egyetemi tanársegéd, ELTE-PPK
293. Laczkó Ákos, MA, ELTE Kognitív Pszichológia Tanszék
294. Kádár Anna PhD hallgató, ELTE
295. Sáry Gyula, egyetemi tanár, SZTE ÁOK, Élettani Intézet
296. Németh T. Enikő, CSc, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék
297. Meskó Norbert, PhD, PTE Pszichológia Intézet
298. Törkenczy Miklós, MTA doktota, egyetemi tanár ELTE BTK
299. Óturai Gabriella, PhD, Tromsøi Egyetem, Pszichológiai Intézet
300. Halmai Tamás, klinikai szakpszichológus, magánpraxis
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy