BORANG ADUAN KEROSAKAN PERALATAN ICT SEKOLAH KPM 2014

Takrifan Peralatan ICT adalah peralatan elektronik yang memerlukan sambungan ke komputer untuk berfungsi dan tidak boleh berfungsi dengan sendiri tanpa bantuan atau sokongan komputer

Peralatan ICT sekolah yang layak disenggara adalah :
1. Peralatan yang telah didaftarkan sebagai aset kerajaan dan mempunyai nombor siri Daftar Harta Modal.
2. Peralatan yang telah tamat tempoh jaminan (warranty).
3. Peralatan yang tidak dikategorikan sebagai Beyond Economic Repair - BER.
4. Peralatan yang belum mendapat Sijil Hapus Kira atau Sijil Pelupusan.

  BAHAGIAN A : PROFIL SEKOLAH DAN PENGADU

  sila guna HURUF BESAR
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN B : MAKLUMAT PERALATAN

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN C : MAKLUMAT KEROSAKAN

  This is a required question