แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานตามโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคล ด้านบริหารงานทั่วไป และความพึงพอใจต่อการบริการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3
คำชี้แจง 1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานตามโครงการและกระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคล ด้านบริหารงานทั่วไป
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 ด้านอำนวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร
3. แบบประเมินประกอบด้วยคำถาม 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms