Biblická škola 2017
V roku 2017 prebieha už IV. ročník biblickej školy, ktorú organizuje platforma Kresťania v meste v spolupráci s Prepare International USA. Veríme, že Boh má s nami veľké zámery – ako s jednotlivcami, tak i s celým naším národom. Túžime vidieť armádu Božích detí, ktoré budú svetlom a soľou, aby kráľovstvo a panstvo Ježiša Krista bolo zjavné v našom národe. Pripravili sme praktické témy, ktoré vám pomôžu prepojiť Božie princípy a váš kresťanský život v cirkvi s každodenným životom vo vašom zamestnaní, službe alebo rodine.
Termíny, témy a rečníci:
13. - 14. OKTÓBER 2017 / ŽIVOT VO VIERE: AKO ŽIŤ V NADPRIRODZENOM SVETE VIERY / WALTER BOSTON JR., WIESLAW ZIEMBA
• Ježiš veľmi často hovoril o viere. Čo učil svojich nasledovníkov, aké výzvy im kládol, ako demonštroval svoju vieru a aké zasľúbenia viery im dal? Ako prakticky kráčať vo viere? Ako zvládať zápasy a skúšky viery? Ako jednať s pochybnosťami a neverou? Ako byť verný vo viere?
• Walter Boston Jr. (USA) zasvätil svoj život práci pre Božie kráľovstvo a venuje sa príprave vodcov. Študoval teológiu, biblické vodcovstvo a duchovné poradenstvo zamerané na pomoc rodinám. 24 rokov slúžil ako senior pastor a vyučoval na mnohých biblických školách. Založil C.A.U.S.E. centrum, zamerané na lídrov v rôznych oblastiach spoločnosti. Slúži doma i v zahraničí.
• Wiesław Ziemba (PL) je vedúcim hnutia Poľsko pre Ježiša. Jeho srdcovou záležitosťou je kázať a vyučovať o evanjeliu Božieho Kráľovstva. Túži, aby Božie princípy pre život boli obnovené v každej oblasti cirkvi a aby prostredníctvom svedectva a života cirkvi tieto princípy prenikli aj do spoločnosti
Registrácia a poplatky:
• 14 EUR - poplatok za jeden modul
• Na školu je potrebné vopred sa registrovať vyplnením nižšie uvedeného registračného formulára.
• Registračný poplatok sa platí v hotovosti na mieste alebo bankovým prevodom na bankový účet platformy Kresťania v meste číslo: SK94 1100 0000 0026 6725 0007, variabilný symbol 555, do poznámky uveďte vaše meno a priezvisko. V prípade bankového prevodu je potrebné úhradu zrealizovať najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom školy.
Storno poplatok:
• Ak sa zaregistrujete vyplnením registračného formulára, zrušiť účasť bez akýchkoľvek storno poplatkov je možné najneskôr 3 dni pred začatím príslušného modulu biblickej školy. V prípade zrušenia účasti po tomto termíne vám bude účtovaný 100% storno poplatok z dôvodu rezervácie miesta (zabezpečenia občerstvenia a manuálu).
Ďalšie informácie:
• Vyučovania budú prebiehať v piatok 18:30 - 21:00 hod. a v sobotu 9:00 – 15:00 hod.
• V piatok od 18:00 - 18:30 hod. pri príchode sa uhrádza registračný poplatok za školu.
• Miesto: budova Strediska Evanjelickej diakonie (SED), Partizánska 2, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 104
• Registrovaní účastníci dostanú k téme "Život vo viere" manuál v elektronickej podobe zadarmo. Tlačený manuál si môžete objednať najneskôr týždeň pred začiatkom príslušného modulu e-mailom na kancelaria@krestaniavmeste.sk za poplatok 5 EUR.
• Ubytovanie a stravu nezabezpečujeme.
• K dispozícii bude malé občerstvenie počas prestávok.
• V sobotu je na obed vyhradená prestávka od 12:00 do 13:00 hod.
REGISTRAČNÝ FORMULÁR:
Registrácia on-line je už uzatvorená. Ak máte záujem zúčastniť sa biblickej školy, kontaktujte nás na sochnova@krestaniavmeste.sk
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms