แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 34 (เกณฑ์เก่า) ระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2563
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 34 (เกณฑ์เก่า) ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2563 กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของท่านก่อนกรอกข้อมูลการสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และยินดีปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของคณะศึกษาศาสตร์อย่างเคร่งครัด *
ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร (กรุณาระบุคำนำหน้า นาย,นาง,นางสาว) *
หลักสูตรที่ต้องการสมัคร *
ต้นสังกัด (ตัวอย่าง สพป.ชลุบรี เขต 1, สพม. เขต 18) *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ *
อีเมล *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy