Δημόσια Διαβούλευση Εγγράφου Πολιτικής για την Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο/ Public Consultation on Policy Paper about the Empowerment of Civil Society in Cyprus

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, σε συνεργασία με το INGO Conference του Συμβουλίου της Ευρώπης και τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, συνέγραψαν από κοινού ένα Έγγραφο Πολιτικής (Policy Paper) σχετικά με την Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο.
Το κείμενο του Εγγράφου Πολιτικής τίθεται σε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση και καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να εκφράσουν τις απόψεις τους για την διαμόρφωση της τελικής μορφής του κειμένου.
Το τελικό κείμενο θα παρουσιασθεί στην Κύπρο στα μέσα Μαΐου 2015.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015.
Μπορείτε να βρείτε το Έγγραφο Πολιτικής στην ιστοσελίδα μας www.ngoinitiativecyprus.org ή στο http://bit.ly/1Clombv
Για οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στο ngo.initiative.cyprus@gmail.com ή στο 22660061.

The Cyprus NGO Initiative, together with the INGO Conference of the Council of Europe and the Commissioner of Volunteerism and NGOs, co-drafted a Policy Paper on the Empowerment of the Civil Society in Cyprus.
The Policy Paper is now available for online consultation until the April 17th 2015.
We urge everyone to express their opinion regarding the Policy Paper in order to finalize the paper.
The final Policy Paper will be presented in May 2015
The Policy Paper can be found here http://www.ngoinitiativecyprus.org/en/ or here http://bit.ly/1y07thn
For any further information, you may contact the NGO Initiative at ngo.initiative.cyprus@gmail.com or στο 22660061.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question