ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม สืบลายศิลป์ In Unplugged Codding
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
  โปรดทำเครื่องหมาย/ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่าน  
เพศ *
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ด้วยชุดกิจกรรมสืบลายศิลป์ In Unplugged Codding
โปรดทำเครื่องหมาย/ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่าน  
ระดับ 5 = มากที่สุด
ระดับ 4 = มาก
ระดับ 3 = ปานกลาง
ระดับ 2 = น้อย
ระดับ 1 = น้อยที่สุด 
1. เวลาในการเรียน กิจกรรมสืบลายศิลป์ In Unplugged Codding   เพียงพอต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
*
2. สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนเหมาะสม มากน้อยเพียงใด
*
3. กิจกรรมการเรียนมีความน่าสนใจ มากน้อยเพียงใด
*
4. ความเพียงพอต่อสื่อและอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน
*
5. นักเรียนชอบเรียนด้วยชุดกิจกรรมนี้มากน้อยเพียงใด
*
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด
*
7. ชุดกิจกรรมนี้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน มากน้อยเพียงใด
*
8. นักเรียนคิดว่าการเรียนด้วยชุดกิจกรรมนี้มีประโยชน์  มากน้อยเพียงใด
*
9. นักเรียนเกิดองค์ความรู้ และเข้าใจบทเรียนหลังจากการเรียนได้ด้วยตนเอง  มากน้อยเพียงใด
*
10. นักเรียนรู้จักและตระหนักเห็นคุรค่าของลวดลายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในท้องถิ่นของนักเรียน  มากน้อยเพียงใด
*
11. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy