Inrapportering av studentärenden

Genom att fylla i detta dokument efter att ha hanterat studentärende bidrar din rapport med underlag till den årliga studentärenderapporten som sammanställs av GUS studentombud. Sammantaget bidrar dessa rapporter till att skapa en mer rättvisande bild kring vilka problem som uppstår för enskilda och grupper av studenter på universitetet, att jämföra med den bild och det underlag som idag endast inkluderar de ärenden som hanteras av GUS studentombud.

För frågor och eventuella synpunkter, kontakta eva.jonson@gus.gu.se.

Tack!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question