Zgłoszenie na konsultacje środowiskowe
31.05.2022.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Zdalne konsultacje środowiskowe
Imię i nazwisko *
Organizacja *
Adres e-mail *
Nr tel *
Oświadczenie
Zezwalam na dokonywanie przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA (koordynator klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing) z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, wpisana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000106403, NIP: 9541300712, REGON: 273073527 następujących czynności:
1. zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych, umieszczonych na mojej wizytówce, w formularzach zgłoszeniowych i na listach obecności dotyczących mojego udziału w działaniach klastra i w stopkach przeze mnie wysłanych e-mailów, w bazie danych klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing w celu realizacji działań klastra, poinformowania mnie o działaniach klastra, zaproszenia mnie do udziału w działaniach klastra i dokonania mojej rejestracji jako uczestnik działań klastra;
2. utrwalenie mojego wizerunku w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas działań realizowanych w ramach klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing;
3. wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działaniami klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, a w szczególności poprzez zamieszczenie na wszelkiego materiałach drukowanych (ulotki, plakaty, broszury informacyjne, materiały prasowe) i zamieszczanie w sieci Internet (w tym na stronie internetowej klastra i paginę Facebook klastra).
Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:
1. zezwolenie dotyczące wykorzystania moich danych osobowych może zostać przeze mnie cofnięte w każdej chwili;
2. zezwolenie dotyczące wykorzystania mojego wizerunku może zostać przeze mnie cofnięte do czasu wykorzystania przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA mojego wizerunku. Z momentem wykorzystania mojego wizerunku, w tym w szczególności jego rozpowszechnienia, tracę prawo do cofnięcia niniejszego zezwolenia w stosunku do materiałów drukowanych, informacji prasowych i dokumentów cyfrowych lub innych równoważnych pod względem formy, w których wykorzystano mój wizerunek;
3. zezwolenie dotyczące wykorzystania mojego wizerunku może być cofnięte jedynie na przyszłość, co oznacza, że od momentu złożenia oświadczenia w tym zakresie, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA nie może wykorzystać mojego wizerunku, w tym rozpowszechniać go w żadnych materiałach oprócz tych, w których na moment złożenia oświadczenia o cofnięciu zezwolenia mój wizerunek został już wykorzystany. W przypadku wykorzystania mojego wizerunku na stronach internetowych należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA i w mediach społecznościowych, niniejsze zezwolenie może zostać cofnięte również ze skutkiem wstecznym, o ile nie naraża Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA na szkodę lub o ile usunięcie materiałów wykorzystujących wizerunek nie jest nadmiernie utrudnione;
4. niniejsze zezwolenie jest nieograniczone w czasie;
5. w każdej chwili mogę sprostać moje dane;
6. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA nie jest zobowiązana do zapłaty na moją rzecz wynagrodzenie z tytułu dokonywania wskazanych powyżej czynności;
7. wszelkie wskazane wyżej czynności mogą być dokonywane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA i przez podmioty z którymi Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała umowę na realizację działań klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing;
8. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
9. oświadczenie o cofnięciu zgody powinno zostać złożone w formie pisemnej lub wysłane drogą elektroniczną na adres: ksse@ksse.com.pl


Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy