Feedback Speak&Workshop on 3 Sep (iñaki Villar GDE & Um anusorn)
We would love to hear your thoughts or feedback on how we can improve your experience!
(อยากได้คำแนะนำติชมนะครับโอกาสหน้าจะได้จัดให้ดียิ่งขึ้น สนใจหัวข้อไหนเพิ่มเติม ตรงไหนวิทยากรควรปรับปรุง แจ้งได้จัดเต็มไม่ต้องเกรงใจครับ)

For the next time we will prepare website that show slides, links that will use in the workshop. We will try to prepare form for topic request and question one month before the speak day.
(ที่แน่ๆรอบหน้าจะมี web ที่รวมลิ้งที่จำเป็ต้องใช้ในงาน และรวมถึง ฟอมสำหรับใครที่ต้องการ อยากฟังเรื่องอะไร หรือมีคำถามใดๆ ก่อนวันเริ่มงานจริงอย่างน้อย 1 เดือน)

Inaki and Um Anusorn are very happy with the speaking and hope you guys happy with it too. We also thank you for all Profs. and staff who take care and prepare this event. And yet all audiences that actively participant in the workshop.
(Inaki and Um Anusorn ประทับใจมากกับการพูดครั้งนี้และหวังว่าทุกท่านก็เช่นกัน เราต้องขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่ประสานงานและเตรียมงานนี้ และแน่นอนผู้ร่วมงานทุกท่านที่ตั้งใจร่วมกิจกรรมนี้)

This document will share only with Inaki GDE, Um Anusorn, Prof.Suthon and Prof.Preecha
(เอกสารนี้จะแชร์ให้กับ Inaki GDE, Um Anusorn, Prof.Suthon and Prof.Preecha เท่านั้น)

Session *
Required
Negative Feedback
(คำแนะนำติชม จัดเต็มไม่ต้องเกรงใจครับ ขอเฉพาะที่อยากให้ปรับปรุงและอยากได้อะไรเพิ่มในโอกาสต่อไป ส่วนคำชมแยกไว้ข้างล่างอีกช่องครับ พิมไทยได้นะครับ)
Your answer
Positive Feedback
(พอใจชอบใจ ตรงไหนทำดีแล้ว อยากฝากคำชมอะไรถึง inaki รบกวนขอเป็น English นะครับ เป็นกำลังใจให้วิทยากรครับ พิมไทยได้นะครับ)
Your answer
Photos
1. ผมมีถ่ายรูปไว้และอยากแชร์ให้กับวิทยากร 2. มีรูปของผมช่วยส่งรูปผมมาทางเมล
Name
Your answer
Email *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.