Pomôžte reformovať organizácie kolektívnej správy (SOZA, LITA a pod.)

Think-thank European Information Society Institute (EISi) zbieral viac ako dva roky od autorov, vedcov a používateľov ich skúsenosti s organizáciami kolektívnej správy (OKS) práv ako SOZA alebo LITA. Výsledok takmer stovky podnetov je nelichotivý.

Súčasná kolektívna správ autorov je maximálne netransparentná a niekedy až dvojnásobne drahá oproti priemeru ostatných členských štátov EÚ. Systém stanovovania odmien je v praxi často arbitrárny a nespravodlivý. OKS si pri výbere peňazí v mnohých prípadoch protiprávne osvojujú pozíciu orgánu verejnej moci a neraz sa neštítia aj zastrašovania úkonmi, na ktoré nie sú oprávnené. Kontrola nad týmito organizáciami je zároveň nedostatočná.

  Captionless Image

  Vaše informácie

  [x] svojím podpisom vyjadrujem podporu obsahu správy EISi o fungovaní organizácií kolektívnej správy na Slovensku [2014]. Správa je dostupná na: http://eisionline.org/index.php/projekty-m/dusevne-vlastnictvo-m/kokso
  This is a required question
  Niekde nastala chyba. Nechýba Vám @?
  This is a required question
  This is a required question