Karta zgłoszenia udziału w Zjeździe Absolwentów PIPS-WSPS-APS

Szanowni Państwo,
podane przez Państwa dane NIE BĘDĄ przekazywane podmiotom i osobom trzecim.
Bardzo prosimy kompletnie wypełniony formularz przesłać najpóźniej do dnia 5 maja 2017 r.

W przypadku powstałych pytań czy wątpliwości prosimy kierować listy tradycyjne na adres
KOMITET ORGANIZACYJNY ZJAZDU ABSOLWENTÓW
Akademia Pedagogiki Specjalnej
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40,
fax (0-22) 822-57-71

lub listy elektroniczne do:

dr Grażyna Walczak (e-mail: grawal20@wp.pl)
mgr Katarzyna Korbecka (e-mail: korbecka@aps.edu.pl)

ZAPRASZAMY!

  CZĘŚĆ I. DANE ABSOLWENTA

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question