Nominasjon fortjenestegrad

Dette skjemaet skal benyttes for å nominere personer til en av tre fortjenestegrader, som anerkjennelse og takk for vedkommendes innsats for de fantastiske fritidsinteressene. Innsatsen kan være i hvilken som helst sammenheng og kan knyttes til ett enkelt tilfelle/innsatsområde eller til langvarig og dedikert innsats. Det vil bli særskilt vektlagt dersom innsatsen er innenfor ett av følgende områder:
1. Hyperion - Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser (sentralt engasjement utover eget verv mv.)
2. Hyperions medlemsforeninger eller andre fantastiske foreninger (innsats for foreningen, medlemmene, en hobby/interesse osv.)
3. Samfunnsengasjement og innsats for de fantastiske fritidsinteressene ellers (bl.a. kulturpolitisk arbeid, arbeid for anerkjennelse av interessene, større kreative prosjekter mv.)

Gradene man kan nominere til er:
1. Ridder av Det gyldne horn. Innsatsen har vært vesentlig og av stor betydning og/eller vart i flere år
2. Kommandør av Det gyldne horn: Innsatsen har vært særskilt stor og svært betydningsfull og/eller vart i mange år
3. Storkommandør av Det gyldne horn: Innsatsen har vært eksepsjonell, over all forventning, og hatt enorm betydning og/eller vart i veldig mange år (20+)

Merk at en nominasjon vil bli individuelt vurdert og tildelingsrådet vil kunne innvilge både lavere, høyere og ingen grad, avhengig av vurderingen.

Tildelingene vil finne sted på Hyperions Landstingsbankett 24. oktober.

  Nominasjonsskjema

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question