BES2253700 BESLENME BİYOKİMYASI II
Değerli öğrencimiz,
Aşağıda sunulan anket, Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak " BESLENME BİYOKİMYASI II" dersi için görüş ve beklentilerinizi ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Sorulara vereceğiniz cevaplar bize ışık tutacak ve çalışmalarımıza yön verecektir. Hedeflenen konulara hakimiyetinizi "Kesinlikle katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Kısmen katılıyorum (3), Katılmıyorum (2), Kesinlikle katılmıyorum (1)" olarak değerlendirmenizi rica ediyoruz. Bu nedenle anketin özenle doldurulması önem arz etmektedir.
Emek ve katkılarınız için teşekkür ederiz.
Beslenme biyokimyası temel konularını güncel bilgilere dayalı değerlendirebilir. *
Kesinlikle katılmıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Biyomoleküllerin yapılarını dikkate alarak metabolik reaksiyonlardaki rollerini çözümleyebilmesi ve metabolizmayı insan beslenmesi ile ilişkilendirebilir. *
Kesinlikle katılmıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Metabolizma ve beslenme arasındaki ilişkiyi son teknolojileri kullanarak bilgisayar destekli yapılandırabilir. *
Kesinlikle katılmıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Beslenme biyokimyasında edindiği bilgiler ile insan sağlığı arasındaki ilişkiyi kurabilir. *
Kesinlikle katılmıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Submit
This form was created inside of İstanbul Medipol Üniversitesi. Report Abuse