Prova Llengua Mitjans 2009 "Avió embargat"

35 Preguntes (text)

2 Redaccions (notícia + puntuació)

1 Lectura en veu alta

1 Traducció a la vista castellà-valencià

  Àrea 1. Llengua i mitjans de comunicació: producció de textos

  Must be at least 0 characters.
  This is a required question

  Captionless Image

  Si voleu una correcció, demaneu-la a través de http://valenlinia.com/correccions/

  Àrea 2. Normativa gramatical i llengua estàndard

  02. Torneu a escriure les paraules següents i, quan calga, accentueu o poseu dièresi. No escrigueu espais sobrers ni signes de puntuació.
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question

  03. Escriviu la forma valenciana dels topònims castellans següents; en cas que no n'hi haja i la forma indicada siga correcta en valencià, torneu a escriure-la en l'espai assenyalat. No escrigueu espais sobrers ni signes de puntuació.
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question

  04. Indiqueu les formes masculines i femenines dels gentilicis corresponents als topònims següents, separades per una barra inclinada (/), amb minúscules i amb espais. Ex.: "francés / francesa". No escrigueu espais sobrers ni signes de puntuació.
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question

  05. Indiqueu, si n'hi ha, la forma adaptada dels estrangerismes següents. En cas que no n'hi haja, torneu a copiar la paraula en l'espai en blanc. Exemple: sparring Resposta: espàrring No escrigueu espais sobrers ni signes de puntuació.
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question

  06. Escriviu al requadre de text els adjectius (oracions 1-2) i els verbs (oracions 3-5) derivats dels mots entre parèntesis.
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question

  Àrea 3. Normativa gramatical i registre periodístic

  07. Substituïu al requadre de text NOMÉS les paraules o locucions incorrectes, els tòpics i les paraules o expressions arcaiques o marcadament literàries que apareixen en majúscules per unes altres expressions adequades al registre dels mitjans de comunicació. Encara que hi haja diverses opcions correctes, escriviu-ne només una. No escrigueu espais sobrers ni signes de puntuació.
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question

  08. Reescriviu al requadre de text les oracions següents corregint les formes incorrectes. Si considereu que no cal esmenar res, deixeu l'espai en blanc. Pareu atenció a les majúscules, als signes de puntuació i als espais sobrers.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 4. Puntuació i convencions gràfiques

  09. Reescriviu la notícia següent al requadre de text i puntueu-la. Heu de marcar també els diferents tipus de lletra, si és que n'hi ha. Haureu d'utilitzar dos barres inclinades per a delimitar els fragments que hagen d'anar en cursiva. Ex.: Escriurem "El /broker/ nord-americà, Stewart Jackson..." si volem indicar que 'broker' va en cursiva.

  Captionless Image
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question

  Àrea 4. Lectura

  10. Llegiu el text següent en veu alta. Si voleu fer esta prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en: http://valenlinia.com/classes-en-linia/ Afegiu-nos a Skype (https://secure.skype.com/portal/overview) Compte: professorenlinia

  Captionless Image

  Àrea 4. Traducció

  11. Traduïu oralment el text següent. Si voleu fer esta prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en: http://valenlinia.com/classes-en-linia/ Afegiu-nos a Skype (https://secure.skype.com/portal/overview) Compte: professorenlinia

  Captionless Image