แบบสํารวจ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คําชี้แจง : จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรดให้คะแนนตามระดับความพึงพอใจดังนี้
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน *
หน่วยงานหรือสังกัดของท่าน / นักศึกษาสาขาวิชา
ระดับการศึกษา
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy