Rapportering av Likepersonsarbeid 2017
Likepersonsaktiviteter er en tidsavgrenset temabasert aktivitet som ikke utelukkende har et rekreasjonelt formål. Det er en forutsetning at aktiviteten ledes av en likeperson, med unntak av opplæringskurs for likepersoner. Likepersonsaktivitet er f.eks. samtalegrupper, oppsøkende aktivitet (f.eks. besøkstjenester), kurs og aktivitetsgrupper.

Du kan rapportere en serie med møter, f.eks. alle møtene i en nettverksgruppe, på ett skjema. Hvis det er forskjellige tiltak, må du rapportere hvert tiltak for seg. Hvis du for eksempel arrangerer en gruppe for søsken og en gruppe for foreldre, så er det to tiltak, selv om du arrangerer det på samme tid eller på samme sted, så lenge gruppene er hver for seg mesteparten av tiden. Da skal hver gruppe rapporteres på hvert sitt skjema.

Fylkeslag *
Fylkeslagets epostadresse *
Your answer
Navn på deg som rapporterer *
Your answer
Epost til deg som rapporterer *
Fyll ut denne dersom du ønsker kopi av rapporten
Your answer
Navn og adresse til likeperson som ledet aktiviteten *
Your answer
Epostadresse til ansvarlig likeperson/kursleder *
Your answer
Type aktivitet *
Required
Navn på aktiviteten *
Your answer
Beskrivelse av aktiviteten *
Her beskriver du aktivitetens innhold og målgruppe.
Your answer
Antall deltakere/antall møter med enkeltpersoner el. enkeltfamilier *
Her skriver du hvor mange som var tilstede på tiltaket. Hvis du møter enkeltpersoner/-familier, skriv her hvor mange møter du har hatt. Oppsøkende møter skal være planlagte, og du som likeperson er da den som oppsøker/stiller deg til rådighet. eksempler på dette er når du som likeperson er på pasientdager i f.eks. spesialisthelsetjenesten, eller når du avtaler et møte med en annen på en kafé el.
Your answer
Antall dager *
Skriv inn hvor mange dager dere har hatt denne aktiviteten. Har dere møttes kun én dag, skriver du 1, har dere møttes flere dager skriver du hvor mange ganger
Your answer
Startdato *
F.eks. første møtedato
Your answer
Sluttdato *
F.eks. siste møtedato
Your answer
Varighet *
Skriv inn varigheten på gruppemøtet (fra kl. - kl.)
Your answer
QR Code of this Form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe97nsCup0TDc0HRXCo12eB3kRSjWWrYXEtDAYvpZB2cxb8FQ/viewform
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Autismeforeningen i Norge. Report Abuse - Terms of Service